Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice

Príklad - zaúčtovanie tržby v hotovosti a platobnou kartou, úhrada faktúry

Zadanie:

Firma prijala tržbu na pokladnici v hodnote 950 EUR, z toho:
- hotovos -> 600.-EUR,
- platobná karta -> 350.-EUR.

Tržbu na pokladnici v hotovosti účtovník zadá do peňažného denníka ako príjem ovplyňujúci príjem dane - tržba za tovar. Tržba platená platobnou kartou sa zaeviduje ako výdaj do priebežnej položky. Vklad a výber do pokladnice sa neúčtuje, tieto informácie slúžia len na informovanie, aký zostatok sa v registračnej pokladnici nachádza.

 

Účtovanie:

Tržba Predkontácia Názov Text Suma
Hotovos 200 Príjem - tovar Príjem ovplv. základ dane - tovar 600
Platobná karta 120 Príjem z priebežnej položky Priebežná položka - výdaj 350
Príbuzné témy