Pomocník systému OBERON
Vystavenie faktúry v cudzej mene

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Vystavenie faktúry v cudzej mene

Základné informácie

Postup vystavenia faktúry v cudzej mene

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok, zobrazí sa kniha pohľadávok.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca, v ktorom zvoľte Štandardné zadanie. V ďalšom kroku zvoľte Typ dokladu na Faktúra v CM (v cudzej mene). Ak sa táto položka v rozbaľovacom zozname nenachádza, je potrebné v nastaveniach programu nastaviť, aby program pracoval s cudzími menami.
  3. Vyberte cudziu menu z rozbaľovacieho zoznamu. Ak sa v zozname nenachádza požadovaná mena, môžete doplniť zoznam cudzích mien v ponuke FirmaCudzie meny.
  4. Stlačte tlačidlo výberu , otvorí sa kurzový lístok. V prípade, že je kurzový lístok prázdny, stlačte tlačidlo Možnosti a následne sa stiahne kurzový lístok nastavených cudzích mien z internetovej stránky Európskej centrálnej banky.
  5. Vyberte kurz, obchodného partnera a stlačte tlačidlo Dokončiť. Otvorí sa formulár Pohľadávka.
  6. Vyplňte hlavičku faktúry - formu úhrady, dátumy vystavenia, splatnosti a pod.
  7. V spodnej časti formulára v záložke Cudzia mena a Celkom v cudzej mene je možné skontrolovať kurz, vypočítané sumy DPH a pod.
  8. Zápis potrebných náležitostí faktúry ukončite tlačidlom OK. Do knihy pohľadávok sa uloží nová faktúra v cudzej mene.
Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v programe OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy