Pomocník systému OBERON
Príklad zaevidovania colného dlhu

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Príklad zaevidovania colného dlhu

Vybraná firma doviezla zo zahraničia tovar, ktorý jej bol prepustený do režimu voľného obehu. Hodnota tovaru, ktorú colnica považovala za colnú hodnotu tovaru, bola 1000 €. Dovezený tovar podliehal 10%-nému clu a 20%-nej sadzbe DPH. Výšku dane určí colnica nasledujúcim spôsobom:

základ na vymeranie cla 1 000 €
clo vo výške 10 %   150 €
základ dane 1 380 €
DPH 20 % 230 €

Firma teda musí zaplatiť colnici clo vo výške 150 € a daň z pridanej hodnoty vo výške 230 €. Celkom teda musí firma zaplatiť colnici 380 €.

Postup zaevidovania colného dlhu

  1. V ponuke Fakturácia stlačte tlačidlo Kniha záväzkovNový; otvorí sa sprievodca vytvorením nového dokladu.
  2. Pomocou sprievodcu vyberte Štandardné zadanie, v rozbaľovacom zozname Typ dokladu vyberte položku Colný dlh, Obchodného partnera, následne sa otvorí formulár Záväzok.
  3. Postupne doplňte náležitosti colného dlhu. Do položiek na faktúre (colnom dlhu) sa pridá clo a daň z pridanej hodnoty.

 

Pri cle uvádzame DPH so sadzbou 0. Súhrn položiek uvedený v dolnej časti faktúry bude vyzerať takto:
 

 

Všimnite si, že základ DPH sa nepripočítal k celkovej sume.

  1. Po stlačení tlačidla OK sa colný dlh uloží do Knihy záväzkov.
Postupom, keď sa colný dlh najskôr zaeviduje v Knihe záväzkov, sa zabezpečí, aby program pridal do Knihy evidencie DPH k tejto DPH aj prislúchajúci základ a zároveň aby po zaúčtovaní colného dlhu do peňažného denníka základ DPH neovplyvnil nákladovú položku účtovnej jednotky, čo by nebolo možné zabezpečiť, keby sa colný dlh zaúčtoval priamo do peňažného denníka.
Príbuzné témy