Pomocník systému OBERON
Vytlačenie príkazu na úhradu

Jednoduché účtovníctvo > Začíname pracovať > Vytlačenie príkazu na úhradu

Príkazy na úhradu je možné vytvárať, editovať a tlačiť v ponuke Účtovníctvo, Príkazy na úhradu. Príkazy na úhradu sú prepojené s knihou pohľadávok, s knihou záväzkov, s evidenciou stálych platieb a s evidenciou obchodných partnerov. Príkaz na úhradu môže byť jednoduchý (jedna platba) alebo hromadný (viacero platieb). Do hromadného príkazu sa pridávajú faktúry priamo z knihy záväzkov a následne je možné príkazy exportovať na úhradu do banky. Bližšie informácie o postupe získate v téme Zaslanie príkazu na úhradu do banky.

Vytlačenie príkazu na úhradu:

  1. V ponuke Fakturácia otvorte položku Kniha záväzkov.
  2. Vyberte v zozname došlých faktúr tú, ku ktorej chcete vytlačiť príkaz na úhradu.
  3. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte možnosť Zapísať do hromadného príkazu na úhradu. V prípade, že sa nenájde otvorený hromadný príkaz na úhradu, program ho automaticky vytvorí.
  4. V ponuke Účtovníctvo zvoľte ponuku Príkazy na úhradu. Stlačte tlačidlo Tlač a v zozname tlačových výstupov vyberte Príkaz na úhradu.
Príkazy alebo hromadné príkazy na úhradu, ktoré nesúvisia s knihou záväzkov (napr. zdravotné poistenie podnikateľa), je možné vytlačiť v pomocnej knihe Stále platby.
Príbuzné témy