Pomocník systému OBERON
Virtuálna registračná pokladnica (do 30.06.2019)

Základné informácie

Obrázok č. 1: Virtuálna registračná pokladnica

 

Hlavné vlastnosti a výhody VRP v porovnaní s bežnými pokladnicami

Porovnanie bežnej registračnej pokladnice ERP, Virtuálnej registračnej pokladnice a prepojenia VRP+OBERON

Porovnanie ERP (bežnej pokladnice) a VRP ERP
(bežná pokladnica)
VRP OBERON+VRP
Počet vydaných pokladničných dokladov
neobmedzene

  neobmedzene

neobmedzene
Vedenie pokladničnej knihy
musí sa viesť
 
nie je potrebné

nie je potrebné
Povinnosť vyhotovovania dennej uzávierky a jej archivácia
musí sa vyhotovovať 1 krát za deň

nie je potrebné

nie je potrebné
Možnosť vyhotovovania dennej uzávierky
poskytuje prehľad o prijatých tržbách

chýba prehľad o prijatých denných tržbách

poskytuje prehľad o tržbách (aj platby kartou)
Zmluva so servisnou organizáciou
je potrebná

nie je potrebná

nie je potrebná
Počiatočné náklady (z hľadiska obstarania fiškálneho zariadenia)
nutné zakúpiť fiškálne hardvérové zariadenie

bez hardvérového zariadenia (stačí akákoľvek tlačiareň)


bez hardvérového zariadenia (stačí akákoľvek tlačiareň)

Vyžaduje trvalé pripojenie na internet
funguje aj bez internetu

bez internetu nefunkčná

bez internetu možnosť tlače náhradného paragónu
Prepojenie s rôznymi zariadeniami (zákaznícky displej, čítačka čiarových kódov, váha, vernostný systém atď.)
len základné zariadenia

bez možnosti pripojenia

všetky zariadenia
Komfort nastavovania položiek PLU
zložité nastavovanie PLU

každú položku je potrebné zadať do číselníka, nemožnosť zmeny ceny pri predaji

jednoduchá a komfortná správa položiek PLU
Pokročilé funkcie pokladnice - zľavy na doklad, rozšírená cenotvorba, prehľad tržieb, mincovka, otvorené účty... 
niektoré len s použitím ďalšieho softvéru

len základné funkcie pokladnice

pokladnica s pokročilými funkciami
Prepojenie na sklad, úhrada faktúry, vyúčtovanie výdajky
len s použitím ďalšieho softvéru

nepodporuje evidenciu skladu

podpora skladu s rozšírenými funkciami

 

Od 1.1.2018 je účinná novela zákona 289/2008, ktorá okrem iného prináša zmeny týkajúce sa používania VRP. Podľa novely zákona sa VRP po novom rozumie „služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom
1. mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
2. klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.“
Služba je teda poskytovaná výhradne cez aplikácie a rozhranie finančného riaditeľstva. Používať iné klientske prostredie sa zakazuje.

Pre našich používateľov to znamená, že používaním Pokladnice OBERON v prepojení s VRP zriadenou Finančným riaditeľstvom SR budú porušovať uvedený paragraf. Po novom budú môcť využívať VRP len priamo na webovej stránke finančného riaditeľstva.

Finančná správa SR oficiálne neposkytuje prístup k VRP softvérovým spoločnostiam a ani výrobcom registračných pokladníc. Neposkytuje technickú dokumentáciu a ani testovací prístup na implementáciu daného prepojenia. Z tohto dôvodu firma EXALOGIC nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť daného prepojenia v prípade vykonania zmien zo strany finančnej správy.

Denná uzávierka vo VRP

Nastavenia v OBERON-e

 1. V ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
     - Názov - pomenovanie zariadenia
     - Typ zariadenia - Fiškálny modul
     - Model  - VRP - Finančná správa
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte prihlasovacie meno a heslo do VRP, potom stlačte tlačidlo Otestovať.
 4. V záložke Základné je potrebné v rozbaľovacom zozname zvoliť tlačiareň, na ktorej sa majú tlačiť doklady. Môže ísť o bežnú tlačiareň formátu A4, prípadne pri väčšej kadencii predaja aj o špecializovanú tlačiareň pokladničných dokladov (šírka pásky napr. 80 mm, prípadne 57 mm). Zvoľte formát tlače.
 5. Odporúčame vykonať test tlače - v rozbaľovacom zozname Vystavené doklady je možné vybrať už vytvorený doklad vo VRP a vykonať testovaciu tlač.
 6. V záložke Predaj je potrebné nastaviť ďalšie parametre pokladnice, napr. sklad, predajná cena a pod.
 7. Nastavenie VRP je ukončené, v ponuke Sklad je možné otvoriť Pokladničný predaj.

V prípade potreby (napr. kontroly dokladu) sa je možné do VRP prihlásiť cez internetový prehliadač na adrese https://vrp.financnasprava.sk/#/login.

Číslo platidla vo VRP:
1 - Hotovosť
2 - Platobná karta
3 - Iné
4 - Poukážky
5 - Stravné poukážky
6 - Neurčené
7 - Valuty
8 - Vrátiť

Tlačiareň, ktorá bude tlačiť pokladničné doklady, musí pracovať v grafickom režime - tlač sa vykonáva bod po bode. Väčšina moderných tlačiarní spravidla tlačí v grafickom móde.
Príbuzné témy