Pomocník systému OBERON
Virtuálna registračná pokladnica

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice (eKasa) > Virtuálna registračná pokladnica (VRP) > Virtuálna registračná pokladnica

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o aplikácii Virtuálna registračná pokladnica určenej pre podnikateľov s povinnosťou používať registračné pokladnice.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Virtuálna registračná pokladnica

 

Od 1.1.2018 je účinná novela zákona č. 289/2008, ktorá okrem iného priniesla zmeny týkajúce sa používania VRP. Podľa novely zákona sa VRP rozumie „služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom
1. mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
2. klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.“

Služba je teda poskytovaná výhradne cez aplikácie a rozhranie finančného riaditeľstva. Používať iné klientske prostredie sa zakazuje.

Pre našich používateľov to znamená, že používaním Pokladnice OBERON v prepojení s VRP zriadenou Finančným riaditeľstvom SR budú porušovať uvedený paragraf. Podľa zákona môžu využívať VRP len priamo na webovej stránke finančného riaditeľstva.

Finančná správa SR oficiálne neposkytuje prístup k VRP softvérovým spoločnostiam a ani výrobcom registračných pokladníc. Neposkytuje technickú dokumentáciu a ani testovací prístup na implementáciu daného prepojenia. Z tohto dôvodu firma EXALOGIC nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť daného prepojenia v prípade vykonania zmien zo strany finančnej správy.

Príbuzné témy