Pomocník systému OBERON
Ovládanie aplikácie OBERON pre PDA on-line

Mobilné riešenia > OBERON pre PDA zariadenia > Aplikácia OBERON pre PDA > Ovládanie aplikácie OBERON pre PDA on-line

Práca s mobilným terminálom

Mobilný terminál sa ovláda len cez klávesnicu, prípadne cez klávesové skratky.

 

1 - Tlačidlo zelený telefón - má rôzne funkcie v závislosti od režimu, v ktorom je program:

2 - Tlačidlo šípka hore - tlačidlo zvýši množstvo na skladovej karte v režime inventúry v prípade, že je kurzor v textovom poli množstva.

3 - Tlačidlo šípka dole - tlačidlo zníži množstvo na skladovej karte v režime inventúry v prípade, že je kurzor v textovom poli množstva.

4 - Tlačidlo skenovania SCAN - PDA zariadenie oskenuje čiarový kód stlačením a podržaním tlačidla SCAN.

Príbuzné témy