Pomocník systému OBERON
Aplikácia Inventory Terminal

Mobilné riešenia > OBERON pre PDA zariadenia > Aplikácia Inventory Terminal > Aplikácia Inventory Terminal

Táto téma Pomocníka popisuje jedno z mobilných riešení systému OBERON - aplikáciu Inventory Terminal určenú na prácu v sklade.

Základné informácie

Funkcie aplikácie Inventory Terminal

  Aplikácia Inventory Terminal umožňuje:

Princíp fungovania aplikácie Inventory Terminal

Aplikácia Inventory Terminal vyhľadáva v závislosti od počtu zadaných čísel. Ak je počet čísel rovný alebo vyšší ako 7, aplikácia bude hľadať podľa čiarového kódu. Ak je počet znakov menší ako 7, aplikácia bude kontrolovať kód položky na skladovej karte. Z tohto dôvodu nie je vhodné mať príliš krátky čiarový kód alebo príliš dlhé číslo v kóde položky. V prípade, že číslo bude obsahovať iný znak ako číslice (napr. 123456A) bude kontrolované medzi kódmi položiek, nie medzi čiarovými kódmi.
Obrázok č. 1: Úvodná obrazovka

 

Obrázok č. 2: Inventúra skladu a Kontrola cien

   

Inventúra s aplikáciou Inventory Terminal

  1. V sklade spočítajte fyzické množstvá určitého tovaru.
  2. V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Inventory Terminal a vyhľadajte skladovú kartu daného spočítaného tovaru. Do vyhľadávacieho poľa je možné zadať Číslo skladovej karty alebo Čiarový kód, resp. použite snímač čiarových kódov (program vyhľadáva vždy len hodnotu, ktorá je rovná jednej z týchto dvoch hodnôt).
  3. Spočítané množstvo zadajte do aplikácie Inventory Terminal.
  4. Pokračujte spočítaním množstva ďalšieho tovaru a zadaním jeho množstva do mobilného zaradenia.
Príbuzné témy