CashRegister Universal Int. – EURO 2000TE Alpha

Súbory univerzálneho komunikačného rozhrania pre komunikáciu s registračnými pokladnicami firmy ELCOM, konkrétne EURO 2000TE Alpha.

Uvedené súbory je možné použiť aj ako vzorový príklad na vytvorenie rozhrania pre ďalšie registračné pokladnice iných výrobcov.

Veľkosť súboru:
514 kB

Dátum vydania:
19.12.2011