CashRegister Universal Interface – EURO-50 TE mini

Súbory univerzálneho komunikačného rozhrania pre komunikáciu s registračnými pokladnicami firmy ELCOM, konkrétne EURO 50TE Mini.

Uvedené súbory je možné použiť aj ako vzorový príklad na vytvorenie rozhrania pre ďalšie registračné pokladnice iných výrobcov.

Veľkosť súboru:
514 kB

Dátum vydania:
06.12.2011