Objednávky licencií na rok 2018

Používatelia systému OBERON i noví záujemcovia, ktorí si chcú predĺžiť, resp. objednať novú licenciu na kalendárny rok 2018, tak môžu urobiť každý pracovný deň už od 1.12.2017. Postup pri predĺžení aj objednaní licencie je totožný. Novým záujemcom a na osvieženie i tým, ktorí systém OBERON už používajú, môže pri objednaní poslúžiť nasledujúci postup, ktorý sme pre Vás v niekoľkých jednoduchých krokoch pripravili.

Postup objednania licencie

1. Na vytvorenie objednávky licencie je potrebné byť prihlásený ako používateľ s právami administrátora. V ponuke Servis, Licenčné práva stlačte tlačidlo Objednať. V prípade novej firmy je potrebné pred samotným objednaním mať nainštalovaný systém OBERON a mať vytvorenú databázu firmy.

2. Otvorí sa sprievodca, ďalej postupujte podľa jeho pokynov. Licenciu pre jednu firmu zvoľte v prípade, že chcete licenciu len pre jednu firmu. Multilicencia je určená pre účtovnú firmu, ktorá spracováva účtovníctvo alebo mzdy pre neobmedzený počet firiem.

3. Skontrolujte správnosť fakturačných údajov, pozornosť venujte hlavne e-mailovej adrese, pretože na ňu bude doručený aktivačný kód. Zobrazené údaje je možné zmeniť v ponuke Firma, Údaje o firme. Ak sa fakturačné údaje líšia od adresy firmy, v ďalšom kroku môžete zadať iné fakturačné údaje, na tieto údaje vám bude vystavená faktúra.

4. Vyberte rok, v ktorom budete účtovať (nie kalendárny rok, ale účtovný). Účtovný rok je možné spracovávať v inom kalendárnom roku, napríklad ak v roku 2018 účtujem údaje za rok 2017, vyberiem účtovné obdobie 2017.

5. Pomocou tlačidla Upraviť vyberte moduly, ktoré bude účtovná jednotka využívať. Cena za licenciu sa vypočíta ako súčet cien za používané moduly, a to podľa daného typu licencie. Vyberte vhodný typ licencie (Mini, Štandard, Profi), jednotlivé typy a ich obmedzenia sú bližšie popísané v téme Typy licencií.

6. Bude vygenerovaný objednávací kód, ktorý je potrebné zaslať firme Exalogic:

  • Pripojiť sa na server Exalogic – v prípade pripojenia na internet je to najjednoduchší a najrýchlejší spôsob poslania objednávky.
  • Zobraziť objednávku v náhľade na obrazovku – objednávka sa zobrazí v náhľade obrazovky, je potrebné ju uložiť, vytlačiť a poslať poštou na adresu firmy Exalogic, prípadne ju poslať e-mailom.

Ak počítač nie je pripojený na internet, zvoľte možnosť Zobraziť objednávku v náhľade na obrazovku a stlačte tlačidlo Dokončiť.

7. Po vytvorení objednávky bude systém OBERON pracovať v tzv. trial verzii. Trial verzia je časovo obmedzená, štandardne na dobu 15 dní. Počas týchto dní je potrebné uhradiť poplatok za licenciu na účet:

FIO banka, a. s.
IBAN: SK26 8330 0000 0026 0089 3411
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: IČO firmy

prípadne na účet:

Tatrabanka a. s., Ružomberok
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2470 7484
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Variabilný symbol: IČO firmy

8. Po uhradení poplatku Vám bude licencia aktivovaná automaticky. Ak nie je počítač pripojený na internet, aktiváciu je možné urobiť v ponuke Servis, Licenčné práva, kde stlačte tlačidlo Aktivovať. Aktivovať je možné automaticky – pripojením sa na server Exalogic, alebo zadať aktivačný kód manuálne. Po dokončení aktivácie sa licencia pridá a zobrazí vo formulári Licenčné práva.

Viac informácií a návod na objednanie multilicencie nájdete v Pomocníkovi OBERON.

K téme je spracovaný videonávod Licenčné práva.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Mobilný čašník LUKUL

Hotel on-line check-in

ASTON - príjemky/výdajky

Registratúra

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close