Objednávky licencií na rok 2023

Používatelia systému OBERON i noví záujemcovia, ktorí si chcú predĺžiť, resp. objednať novú licenciu na kalendárny rok 2023, tak môžu urobiť každý pracovný deň už od 1.12.2022. Postup pri predĺžení aj objednaní licencie je totožný s postupom v minulom roku.

Novým záujemcom a na osvieženie i tým, ktorí systém OBERON už používajú, môžu pri objednaní poslúžiť informácie zhrnuté v tomto stručnom prehľade.

Cenník licencií

Keďže ceny licencií sa neupravovali od roku 2018 (v minulom roku sa dotkli len malej časti účtovných jednotiek s pobočkami), v tomto roku sme pristúpili k ich úprave. Nový (aktuálny) cenník licencií je dostupný na stránke Cenník – licencie OBERON.

Objednávka len z aktuálnej verzie OBERON-u

Pripomíname, že pri odosielaní objednávky licencií je potrebné mať nainštalovanú aktuálnu verziu systému OBERON. Objednávky odoslané zo starších verzií OBERON-u nebudú akceptované.

Mobilné aplikácie ASTON a LUKUL

Tým účtovným jednotkám, ktoré používajú mobilné aplikácie ASTON – mobilný skladník a LUKUL – nielen mobilný čašník, pripomíname, že do počtu súčasne prihlásených používateľov sa zahŕňajú aj používatelia prihlásení do týchto mobilných aplikácií.

Postup objednania licencie pre 1 firmu

Postup uvedený v tomto článku sa vzťahuje na objednávku licencie pre jednu firmu. Celková cena za licenciu pre jednu firmu je vždy súčtom základnej ceny, ceny za moduly a ceny za súčasne prihlásených používateľov, prípadne ceny licencie pre pobočku. Návod na objednanie multilicencie nájdete v Pomocníku OBERON.

1. Objednávka licencie sa vytvára v ponuke Servis, Licenčné práva po stlačení tlačidla Objednať. Ak daná položka nie je dostupná, pravdepodobne vám chýba oprávnenie na objednanie licencie. V tom prípade kontaktujte zodpovednú osobu vo vašej firme.

2. Otvorí sa sprievodca, v ktorom zvoľte druh licencie.

3. Skontrolujte správnosť fakturačných údajov, pozornosť venujte hlavne e-mailovej adrese, pretože na ňu bude doručená výzva na úhradu poplatku za licenciu. Zobrazené údaje je možné zmeniť v ponuke Firma, Údaje o firme. Ak sa fakturačné údaje líšia od adresy firmy, v ďalšom kroku môžete zadať fakturačné údaje, na ktoré vám bude vystavená faktúra.

4. Vyberte účtovné obdobie, v tomto prípade rok 2023. Účtovné jednotky, ktoré nemajú spracované účtovníctvo za rok 2022, si môžu objednať licenciu aj na rok 2022.

5. Pomocou tlačidla Upraviť vyberte moduly, ktoré bude účtovná jednotka využívať. Vyberte vhodný typ licencie (Mini, Štandard, Profi), jednotlivé typy a rozdiely medzi nimi sú bližšie popísané v téme Typy licencií. Zadajte počet súčasne pracujúcich používateľov (počítačov) v sieti, t. j. na koľkých počítačoch sa bude v OBERON-e súčasne pracovať.

6. Bude vygenerovaný objednávací kód, ktorý je potrebné zaslať firme EXALOGIC:

  • Pripojiť sa na server EXALOGIC – pri výbere tejto možnosti sa objednávka odošle automaticky prostredníctvom internetu (najjednoduchší a najrýchlejší spôsob zaslania objednávky).
  • Zobraziť objednávku v náhľade na obrazovku – zobrazenú objednávku je potrebné uložiť a poslať elektronickou poštou.

Ak je počítač pripojený k internetu, zvoľte možnosť Pripojiť sa na server EXALOGIC a stlačte tlačidlo Dokončiť.

7. Po vytvorení objednávky bude systém OBERON pracovať v tzv. trial verzii. Trial verzia je časovo obmedzená, štandardne na dobu 15 dní. Počas týchto dní je potrebné na základe doručenej výzvy uhradiť poplatok za licenciu na bankový účet. V odôvodnených prípadoch (napr. počas víkendu) je možné uhradiť poplatok za licenciu aj bez výzvy na jeden z nasledujúcich bankových účtov:

Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK26 8330 0000 0026 0089 3411
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: IČO firmy

alebo

Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2470 7484
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Variabilný symbol: IČO firmy

8. Po uhradení poplatku vám bude licencia aktivovaná automaticky. Ak nie je počítač pripojený k internetu, aktiváciu je možné vykonať manuálnym zadaním aktivačného kódu v ponuke Servis, Licenčné práva po stlačení tlačidla Aktivovať. Po dokončení aktivácie sa licencia pridá a zobrazí vo formulári Licenčné práva.

  K téme je spracovaný videonávod Licenčné práva.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov