Problémy so zariadeniami ELCOM EFox

Vážení používatelia,

od 26.01.2024 sme opätovne zaznamenali zvýšený nárast telefonátov do nášho centra podpory, ktoré súvisia s problémami pri používaní fiškálnych zariadení EFox. Problémy súvisia s aktualizáciou firmvéru, ktorú firma ELCOM zasiela do svojich fiškálnych zariadení a mala by sa vykonať automaticky.

Vzniknuté problémy nijako nesúvisia s programom OBERON – Agenda firmy a je ich potrebné riešiť so servisným technikom dodávateľa EFoxu, prípadne sa obrátiť na linku technickej podpory firmy ELCOM: 051 74 64 210, 0901 713 010 a 0901 713 020.


Vzhľadom na opakujúce sa problémy našich používateľov pri používaní rôznych fiškálnych zariadení odporúčame nákup konkrétneho typu zariadenia vopred dôkladne zvážiť a posúdiť jeho výhodnosť, a to tak v cenovej rovine, ako aj v rovine používateľského komfortu a spoľahlivosti.

Firma EXALOGIC v tomto prípade odporúča svoje certifikované fiškálne zariadenie – eKasu PANDORA. Jednou z hlavných výhod tohto riešenia je, že hardvérová pokladnica aj pokladničný softvér sú od jedného výrobcu, čo je dobrým predpokladom jeho bezproblémového fungovania.

Momentálne je zariadenie v ponuke buď samostatne alebo spolu s niektorou z tlačiarní pokladničných dokladov, a to už od 240 € s DPH. Viac informácií získate na webovej stránke nášho e-shopu EXALOGIC.

Prejsť na stránku e-shopu a pozrieť si ponuku fiškálneho zariadenia eKasa PANDORA a tlačiarní pokladničných dokladov môžete kliknutím na tento odkaz.

Tip pre vás

Ak používate fiškálne zariadenie EFox a rozhodnete sa pre fiškálne zariadenie eKasa PANDORA, nebudete si musieť zakúpiť aj tlačiareň pokladničných dokladov. Stačí, ak si zakúpite len samotné fiškálne zariadenie eKasa PANDORA (CHDÚ + PPEKK). Ako tlačiareň pokladničných dokladov môžete použiť tlačiareň zariadenia EFox po jej demontáži zo zariadenia (vykoná servisný technik). Jej použitie je, samozrejme, nutné zvážiť z hľadiska jej stavu, resp. prípadného opotrebovania.

Tím EXALOGIC

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov