Problémy so zariadeniami FiskalPRO

V poslednom období naše centrum podpory zaznamenalo zvýšený počet telefonátov ohľadom problémov so zariadeniami FiskalPRO. Na vyriešenie daných problémov navrhujeme vykonať nasledujúce nastavenia:

Zariadenia FiskalPRO od firmy A3soft s.r.o., ktoré predstavujú tak platobný POS terminál, ako aj fiškálne zariadenie (2v1), musia byť tak v režime fiškálneho zariadenia, ako aj v režime platobného terminálu (musia mať zapnuté aj platobné funkcie). Zároveň je potrebné nastaviť, aby sa príkaz na platbu kartou neposielal zo zariadenia, ale z OBERON-u. V závislosti od typu zariadenia postupujte takto:

  • zariadenia s operačným systémom Android (FiskalPRO A8 eKasa, FiskalPRO N86…) – pri týchto zariadeniach je na nastavenie posielania príkazu na platbu kartou z OBERON-u a nie zo zariadenia potrebné v ponuke FiskalPRO Manager, INTERPRETER začiarknuť pole Zakázať platobný terminál v prípade platby kartou pri uzavretí dokladu cez interpreter (FTCLOSE). Pokiaľ bude zakázané, doklad bude okamžite uzavretý bez výzvy k platbe); pri zapnutí režimu platobného terminálu postupujte podľa návodu dodávateľa;
  • zariadenia bez operačného systému Android (FiskalPRO VX 520, VX 675, VX 680, T2…) – nastavenia vykonáva servisný technik. Na zapnutie režimu platobného terminálu (popri režime fiškálneho zariadenia) sa nastavuje lokácia na hodnotu 0 (6212=0), na nastavenie posielania príkazu na platbu kartou z OBERON-u a nie zo zariadenia sa nastavuje lokácia 6408 na inú hodnotu ako 2, napr. 99 (6408=99). Po nastavení lokácií reštartujte zariadenie.

Následne je potrebné zariadenia pridať medzi zariadenia v systéme OBERON aj ako platobný terminál (nestačí ho pridať len ako fiškálne zariadenie) – postup inštalácie je dostupný v téme Inštalácia platobného POS terminálu.

Chybové hlásenie

Ak vznikne problém, ktorý vám neumožní tlačiť ďalšie doklady z dôvodu hlásenia, že zariadenie FiskalPRO obsahuje otvorený účet, je potrebné na zariadení vykonať vklad a následne výber hotovosti.

Kontaktujte servisného technika

Na vykonanie uvedených nastavení odporúčame kontaktovať vášho servisného technika.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov