VRP (Finančná správa SR)

Výrobca: Finančná správa SR
Spôsob pripojenia: Internet

 • Virtuálna registračná pokladnica (VRP) je bezplatná aplikácia zriadená Finančným riaditeľstvom SR. Na použitie VRP stačí mať počítač (tablet alebo smartfón), resp. iné zariadenie s on-line prístupom na internet.
 • VRP sa odporúča pri prevádzkach s malou kadenciou predaja.
 • Viac informácií je možné získať v dokumentácii – téma Virtuálna registračná pokladnica (VRP-Finančná správa). Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke finančnej správy.

Výhody používania VRP

 • Bezplatná aplikácia, minimálne prevádzkové náklady.
 • Žiadna zodpovednosť za archiváciu dát a zariadení.
 • Trvalo platné prihlasovacie údaje.
 • Všetky zmeny údajov vo virtuálnej pokladnici sú bezplatné.

Nevýhody používania VRP

 • Trvalý prístup na internet.
 • Nemožnosť pripojiť externý skener čiarových kódov a váhy.
 • Maximálne 3 000 tovarových položiek.
 • Žiadny skladový ani ekonomický softvér nemôže priamo komunikovať s virtuálnou pokladnicou.

Od 01.01.2018 je účinná novela zákona č. 289/2008, ktorá okrem iného priniesla zmeny týkajúce sa používania VRP. Podľa novely zákona sa VRP rozumie „služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom
1. mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
2. klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.“

Služba je teda poskytovaná výhradne cez aplikácie a rozhranie finančného riaditeľstva. Používať iné klientske prostredie sa zakazuje.

Pre našich používateľov to znamená, že používaním Pokladnice OBERON v prepojení s VRP zriadenou Finančným riaditeľstvom SR budú porušovať uvedený paragraf. Podľa novely zákona môžu využívať VRP len priamo na webovej stránke finančného riaditeľstva.