Pomocník systému OBERON
Čo je nové v OBERON API

Dňa 06.08.2015 bola vydaná nová verzia účtovných programov OBERON s označením August/2015. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2015.

Vo webovej službe OBERONWebService boli zmenené parametre vo funkciách pre vrátenie soznamu skladových kariet, ako aj inventúrneho zoznamu. Viac informácií je možné získať v referenčnej on-line príručke http://www.exalogic.sk/Help/WebServices/?topic=html/M_Exa_OBERON_Services_IOBERONService_GetStock_StockCards.htm .


Dňa 12.02.2015 bola vydaná nová verzia účtovných programov OBERON s označením Január/2015 SP2. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2015 SP1.

Všeobecná funkcia v rozhraní IXMLCommunicationDataRecord bola zmenená. Viaceré parametre boli zoskupené do jedného parametra, ktorý zastrešuje pôvodné parametre, pričom obsahuje aj novšie.

Pôvodná metóda:

Public Function Export_ToXML(ByVal u_XmlCommunicationSettings As Exa.OBERON.Shared.Common.XmlCommunication.XmlCommunicationSetting,
                             ByRef u_ParentElement As System.Xml.XmlElement,
                             Optional u_Status_Action As Exa.OBERON.Shared.Common.XmlCommunication.Features.dg_Status_Action = Nothing) As Exa.Basic.Exceptions.ExaException

Upravená metóda:

Public Function Export_ToXML(ByVal u_ExportParameters As Exa.OBERON.Shared.Common.XmlCommunication.Features.cls_DataRecordExportParams) As Exa.Basic.Exceptions.ExaException


Dňa 03.09.2014 bola vydaná nová verzia účtovných programov OBERON s označením August/2014. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2014.


Dňa 16.6.2014 bola vydaná nová verzia účtovných programov OBERON s označením Jún/2014. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2014.


Dňa 7.2.2014 bola vydaná nová verzia účtovných programov OBERON s označením Január/2014. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2013.


Dňa 16.12.2013 bola vydaná nová verzia účtovných programov OBERON s označením December/2013. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii November/2013.


Dňa 25.11.2013  bola vydaná nová verzia účtovných programov OBERON s označením November/2013. Nasledovne sú vymenované zmeny v OBERON API oproti predchádzajúcej verzii.


Dňa 03.07.2012  bola vydaná nová verzia účtovných programov OBERON s označením Júl/2012. Nasledovne sú vymenované zmeny v OBERON API oproti verzii Apríl/2012.


EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018