Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice EURO 2000 Alpha

Postup inštalácie pokladnice

  1. Prepojte registračnú pokladňu pomocou komunikačného kábla s počítačom.
  2. Spustite program OBERON.
  3. V ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, určite druh zariadenia Registračné pokladnice, vyberte inštalovaný typ pokladnice (Euro 2000M Alpha /ihličková tlačiareň/, Euro 2000T Alpha/termo tlačiareň/ Euro 2000TE Alpha). Zadajte ďalšie údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom sa zadávajú všetky potrebné nastavenia zariadenia, napr. sklad, predajná cena a pod. Ďalej je potrebné nastaviť parametre komunikácie, tlačidlom Detekovať je možné nastaviť parametre komunikácie automaticky.  
  4. Ak automatická detekcia zistí pripojenie registračnej pokladne, je inštalácia pokladne ukončená. V prípade zlyhania detekcie skontrolujte COM port v počítači, komunikačný kábel, prípadne nastavenie systémových príznakov v pokladni.
Modul Skladová evidencia je určený predovšetkým na zápis tovarových položiek do pokladne a čítanie informácií o predaji. Naprogramovanie textov loga účtenky, daňové hladiny pokladne a pod. je potrebné vykonať priamo na pokladni.

Zapojenie komunikačného kábla

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018