Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice FiskalPRO

Pokladnica FiskalPro je fiškálna tlačiareň, ktorá v spojení s modulom Pokladnicou OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu.  Z tohto dôvodu môže pokladnicu inštalovať len odborný servis s platným certifikátom k tejto pokladnici. V nasledovnom texte je popísaný spôsob inštalácie fiškálnej tlačiarne FiskalPro a je určený pre servisných technikov.

Postup nastavenia fiškálnej pokladnice FiskalPro

  1. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia a vyberte zariadenie s názvom FiskalPro.
  2. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné nastaviť parametre komunikácie. Pomocou tlačidla Otestovať je možné parametre komunikácie nastaviť automaticky. Ak bola detekcia úspešná, bol s najväčšou pravdepodobnosťou fiškálny modul správne nainštalovaný.
  3. V záložke Základné nastavte tlačiareň, na ktorú sa budú tlačiť nefiškálne texty (nie bločky).
  4. V záložke Predaj nastavte sklad (prípadne zoskupenie skladov), z ktorých bude pokladnica predávať, cenovú hladinu, predajné miesto a pod.
  5. V záložke Nastavenie modulu je potrebné nastaviť Typy platieb, ktoré je treba synchronizovať s fiškálnym modulom.
  6. Po zápise údajov do fiškálneho modulu bude fiškálny modul nastavený, avšak nebude aktivovaný - je ho možné použiť len na testovaciu prevádzku. Postup aktivácie a uvedenia do prevádzky je uvedený v dokumentácii k fiškálnej tlačiarni.
Ak je zariadenie FiskalPro v režime 2v1 (fiškálna pokladnica a zároveň aj platobný terminál) vtedy je potrebné pridať FiskalPro len ako fiškálnu tlačiareň.

Nastavenie typov platidiel

V ponuke Firma, PredvoľbyTypy platieb je potrebné nastaviť číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni. Nastavte typy platieb, v tabuľke sú znázornené nemenné typy platieb.

Názov Mena Spôsob zaúčtovania Číslo platidla vo fiškálnom module
Hotovosť EUR Daňový doklad - hotovostná platba 1
Platba kartou EUR Daňový doklad - platobná karta 2

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnom module

OBERON automaticky detekuje nastavenia DPH, pričom DPH 5 je nemenná, ostatné DPH sú konfigurovateľné.

DPH 1 vyššia sadzba DPH 20%
DPH 2 nižšia sadzba DPH 10%
DPH 3 nulová sadzba DPH 0%
DPH 4 predchádzajúca vyššia sadzba DPH 19%
DPH 5 nulová sadzba DPH 0%
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018