Pomocník systému OBERON
Elektronický žurnál

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (moduly) > Elektronický žurnál

Základné informácie

Druhy elektronických žurnálov

Zákon o registračných pokladniciach vyžaduje čítanie a ukladanie textového a dátového (binárneho) žurnálu a možnosť ich kontroly. Na tento účel je potrebné uchovávať žurnály (archív dokladov) v predpísanej podobe. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za uchovanie žurnálu, či už v zariadení alebo v počítači - z tohto dôvodu je nutné pravidelne vykonávať zálohu žurnálu na externom pamäťovom médiu.
Príbuzné témy