Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Počítač - Pokladnica OBERON

Pokladnica OBERON predstavuje plnohodnotnú počítačovú registračnú pokladnicu vybavenú fiškálnym modulom. Je dostupná v systéme OBERON. Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Režim predaja

Maloobchodná pokladnica

Veľkoobchodná pokladnica

Reštauračná pokladnica

Režim zobrazenia

Štandardný

Dotykový displej

Dotykový displej - štandardný

Dotykový displej - Fast food

Vytváranie skladových pohybov

Počet skladových pohybov (príjem a výdaj) ovplyvňuje licenciu, ktorú je potrebné aktivovať.

Ihneď po zaúčtovaní

Sumárne

Aktivácia vytvorenia skladových pohybov

Pri dennej uzávierke - automaticky

Pri dennej uzávierke - pýtať sa

Nevytvárať

Automatické spustenie

Pokladnicu otvoriť automaticky po spustení

Pracovné smeny

Umožniť používať pracovné smeny

Automaticky ukončiť pracovnú smenu pri dennej uzávierke 

Obchodní partneri

Zakázať výber obchodných partnerov zo zoznamu

Členenie

Umožniť zadať členenie na doklad

Pamätať naposledy vybrané členenie

Obraty pokladnice podľa typov platieb

Po dennej uzávierke tlačiť obraty v členení podľa typov platieb

Sieťová tlač

Umožniť zdielať fiškálnu tlačiareň na tomto počítači

Umožniť tlačiť doklady na fiškálnej tlačiarni pripojenej k inému počítaču

Pokladničný doklad

Do názvu položky pripájať číslo skladovej karte

Do názvu položky pripájať kód položky

Tlačiť čiarový kód položky (bude tlačený len ako text)

Za položku tlačiť doplňujúci popis zo skladovej karty

Na pokladničnom doklade tlačiť výrobné a sériové čísla

 Automatická tlač etikiet

Pokladnica OBERON umožňuje automatickú tlač etikiet položiek podľa aktuálne zadaného dokladu. Formát etikiet sa nastavuje na skladovej karte (ponuka Sklad).

Nastavenie tlače etikiet

Tlačiareň etikiet

Bližšie informácie o etiketách získate v téme Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON.

Obmedzenie maximálnej výšky dokladu

Zadáva sa číslo (hodnota) dokladu, pri prekročení daného čísla nebude možné vytlačiť daňový doklad. V prípade, že účtovná jednotka chce predávať bez obmedzení, je potrebné zadať nulu.

Ostatné

Pred vymazaním položky dokladu zobraziť informačné hlásenie

Vždy povoliť výdaj tovaru a evidovať aj záporné stavy

Zobraziť upozornenie na pokles množstva do záporného množstva

Tlač (zaúčtovanie) dokladu

Po vytlačení dokladu automaticky zatvárať informačné okno

Po vytlačení dokladu automaticky otvoriť grafický prehľad stolov

Obstarávacia cena

Pri výbere položky zobrazovať obstarávaciu cenu 

Otvorené účty

S otvoreným účtom môže pracovať len používateľ, ktorý účet otvoril

Zóna udalostí

Zobraziť zónu udalostí

Národná bločková lotéria

Národná bločková lotéria

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018