Pomocník systému OBERON
Inventúra skladu pre PDA

Postup ako spracovať inventúru

  1. V knihe Inventúra skladu (Knihy - Inventúra skladu) možno realizovať inventúru. Položky do inventúrneho súpisu je možné pomocou transportu údajov importovať zo Skladovej evidencie vedenej na stolnom počítači.
  2. Vyberte Možnosti - Začať inventúru,  tlačidlom Začať inventúru začnete inventúru vtedy sa do inventúrneho súpisu zo skladových kariet načítajú aktuálne evidované množstvá. Tento krok môžete vynechať, ak ste importovali položky z OBERON-u a začiatok inventúry ste vykonali tam.
  3. Vykonajte fyzickú inventúru v sklade. Po spočítaní fyzických množstiev skladových položiek je možné ihneď v sklade pracovať (vykonávať objednávky) i napriek tomu, že ešte nie je spracovaná inventúra (nie sú zadané inventúrne rozdiely).
  4. Fyzické množstvá je možné zmeniť (Ponuka - Upraviť množstvo). Program automaticky vypočíta inventúrne rozdiely, manká alebo prebytky.
  5. Po skončení inventúry je možné exportovať údaje do programu OBERON na stolnom počítači.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018