Pomocník systému OBERON
Inventúra skladu pre PDA

Postup ako spracovať inventúru

  1. V knihe Inventúra skladu (Knihy - Inventúra skladu) možno realizovať inventúru. Položky do inventúrneho súpisu je možné pomocou transportu údajov importovať zo Skladovej evidencie vedenej na stolnom počítači.
  2. Vyberte Možnosti - Začať inventúru,  tlačidlom Začať inventúru začnete inventúru vtedy sa do inventúrneho súpisu zo skladových kariet načítajú aktuálne evidované množstvá. Tento krok môžete vynechať, ak ste importovali položky z OBERON-u a začiatok inventúry ste vykonali tam.
  3. Vykonajte fyzickú inventúru v sklade. Po spočítaní fyzických množstiev skladových položiek je možné ihneď v sklade pracovať (vykonávať objednávky) i napriek tomu, že ešte nie je spracovaná inventúra (nie sú zadané inventúrne rozdiely).
  4. Fyzické množstvá je možné zmeniť (Ponuka - Upraviť množstvo). Program automaticky vypočíta inventúrne rozdiely, manká alebo prebytky.
  5. Po skončení inventúry je možné exportovať údaje do programu OBERON na stolnom počítači.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.7.2018