Pomocník systému OBERON
Práca s otvorenými stolmi

V tejto téme Pomocníka sa dozviete ako pracovať s otvorenými stolmi v programe Pokladnica OBERON pre PDA. Otvorené stoly sú stoly, ktorého položky sú uložené v pamäti pokladnice. Otvorený účet je možné priebežne upravovať, dopĺňať. Otvorených stolov je možné mať súčasne samozrejme aj viac, napr. v reštaurácii má každý zákazník otvorený svoj účet.

Popis ikoniek použitých v programe Pokladnica OBERON pre PDA

Ikonka  Popis ikonky
vytvorí nový otvorený účet (stôl)
zobrazí všetky položky otvoreného účtu (stola), namiesto ikonky je možné použiť aj dvojklik
vymaže stôl, stôl nesmie obsahovať žiadne položky
presunie položky medzi dvoma stolmi
WiFi pripojenie je zapnuté
ak bliká ikona zeleno-modro je potrebné vykonať synchronizáciu

Princíp fungovania

Čašník pomocou PDA zariadenia (PDA zariadenie je on-line t. j. WiFi pripojenie je zapnuté) vytvorí otvorený účet (stôl), pridá na stôl objednávky podľa prianí hostí a stlačí tlačidlo OK. Po zapísaní položiek na otvorený účet (stôl) zariadenie PDA nadviaže spojenie s OBERON Center, údaje sa skopírujú na stolný počítač a automaticky vytlačí objednávku do kuchyne prípadne do prípravovne nápojov. PDA zariadenie môže pracovať aj v stave off-line, objednávky budú poslané na stolný počítač keď sa zariadenie PDA pripojí na WiFi.

Prihlásenie do programu Pokladnica OBERON pre PDA

 1. Spustite program Pokladnica OBERON pre PDA. Zobrazí sa úvodná obrazovka programu.
 2. Prihláste sa do programu kliknutím na ikonu . V prípade, že v rozbaľovacom zozname nenachádzajú žiadni používatelia, je potrebné synchronizovať údaje stlačením ikonky  . Ak je ikonka sivej farby WiFi pripojenie je vypnuté, je potrebné ho zapnúť.

Vytvorenie nového otvoreného účtu (stola)

 1. Prihláste sa do programu Pokladnica OBERON pre PDA, postup je popísaný vyššie.
 2. Vyberte ponuku Pokladnica a zvoľte položku Otvorené účty(stoly). Kliknite na ponuku Otvorené účty, vyberte položku Nový. Túto voľbu je možné vykonať aj stlačením ikonky na úvodnej obrazovke.
 3. V zozname stolov vyberte stôl, ktorý chcete vytvoriť (otvoriť účet). Číslo a názov stola bude zobrazené v takej podobe, ako je nadefinované v programe Pokladnica OBERON.Stlačením tlačidla OK sa Názov účtu(stola) uloží. Program umožňuje zadať číslo alebo text podstola, napríklad stôl 3 - fero. V prípade, že zoznam stolov je prázdny, je potrebné synchronizovať údaje (3.3. Synchronizácia údajov).  
 4. Vyberte Otvorený účet/Nový alebo stlačte ikonku . Zobrazia sa všetky skupiny jedál tak, ako sú nadefinované v programe Skladová evidencia. Ak chcete získať bližšie informácie o skupinách v jedálnom lístku navštívte tému Skladová karta - Skupiny v jedálnom lístku.
  Ikonka Všetky predstavuje všetky položky, ikonka História znamená naposledy použité skladové položky. Kliknite na skupinu, z ktorej chcete objednať. V dolnej časti obrazovky bude zobrazené množstvo. Kliknutím na tlačidlo OK sa vybraná položka zapíše do otvoreného účta (stola).
 5. Položku je možné zadať aj pomocou EAN kódu a to stlačením ikonky .

Vymazanie otvoreného účtu (stola)

 1. Vyberte stôl, ktorý chcete vymazať . Kliknite na ikonku Vymazať položku. Stôl bude vymazaný v prípade, že neobsahuje žiadne položky. Informácie ako vymazať položky na otvorenom účte sa dozviete v téme Práca s položkami na otvorenom stole.

Presun účtu

 1. Vyberte stôl, z ktorého chcete presunúť položky na iný stôl. Kliknite na ikonku , vyberte Účet 2 a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte na ktorý účet chcete presunúť položku. Kliknutím na ikonku je možné priamo vytvoriť nový stôl.
 2. Znova sa prepnite na Účet 2 a kliknite na ikonku   alebo kliknite na ponuku Presun účtu - Presun položky. Položka sa presunie na účet, ktorý ste zvolili v predchádzajúcom kroku.
 3. Po presunutí všetkých položiek, kliknite na tlačidlo Zatvoriť, a stlačte ikonku Synchronizácia.  Všetky zmenené položky budú poslané na stolný počítač.

Ďalšie informácie

Pri otvorenom účte (stole) je niekedy zobrazení príznak tzn. pri stole svieti určitá farba, ktorá charakterizuje určitý prejav niečoho. V nasledujúcej tabuľke sú popísané príznaky aj s popisom.

Príznak  Popis príznaku
vytvorený nový stôl alebo nová položka
nastala zmena na stole
na otvorenom účte bola položka presunutá na iný stôl
vymazaná položka
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.7.2018