Dverové zámky

  • Dverové hotelové zámky sú zámky na ovládanie z vonkajšej strany bezdotykovou kartou. Zámok obsahuje mechaniku s motorovým ovládaním, ktorá v prípade priblíženia karty uvoľní alebo blokuje kľučku. Vnútornou kľučkou sa dajú dvere bez obmedzenia otvoriť.
  • K dverovým zámkom je potrebné mať nainštalovaný softvér výrobcu dverových zámkov. Tento softvér je potrebný na správu manažérskych prístupových kariet a kariet pre personál hotela. Modul Hotel v spojení s týmto softvérom slúži na aktivovanie bezdotykových kariet pre hotelových hostí a nie je súčasťou systému OBERON.
  • K systému OBERON je možné pripojiť tieto systémy:
    – dverový systém ONITY
    – dverový systém SALTO
    – dverový systém SEALOCK