Ako na zálohovanie údajov v OBERON-e?

ochrana-udajovTakmer každý vie, že zálohovať údaje je potrebné, avšak väčšina z nás túto činnosť podceňuje. V praxi sa občas stretávame s prípadmi, kedy firma najčastejšie z dôvodu technického zlyhania hardvéru prišla o svoje účtovné údaje.  Skúste si odpovedať na otázku, „Aké následky by malo zlyhanie hlavného počítača hneď v tejto chvíli?“

Technické problémy sa vyskytujú najčastejšie, avšak v poslednej dobe sa objavujú útoky kyberkriminálnikov, ktorí môžu počítač napadnúť napríklad cez takzvaný Ransomware. Ide o škodlivý kód, ktorý zašifruje všetky súbory na počítači a za ich odblokovanie pýta výkupné vo forme bitcoinov, častokrát v hodnote stoviek eur.

Zálohovanie údajov je dôležitá činnosť, ktorú je potrebné vykonávať pravidelne, pomocou OBERON-u aj plne automatizovane.

Ako na to?

Zálohovanie údajov je zásadne technologicky odlišné v závislosti od typu databázového prostredia – inak sa bude zálohovať databáza typu Microsoft Access a inak databáza typu SQL Server. Kým zálohu Microsoft Access zvládne aj bežný používateľ, zálohovanie SQL Servera je skôr určené pre správcov, ktorí spravujú daný databázový SQL Server.

Všeobecne o zálohovaní

 • Zálohy je možné robiť na akékoľvek médium (USB kľúč, externý disk a podobne). Frekvencia zálohovania závisí od množstva údajov, môže sa vykonávať viackrát za deň, denne, týždenne alebo mesačne.
 • Disky a USB kľúče so zálohami je potrebné odkladať na bezpečné miesta. Pohodené v prašnom prostredí alebo na priamom slnku strácajú na životnosti.
 • Okrem účtovných údajov je možné zálohovať aj iné dokumenty, ktoré sú pre firmu dôležité.
 • V prípade citlivých údajov ako účtovníctvo a mzdy bezosporu sú, doporučujeme údaje ochrániť heslom. V prípade straty alebo krádeže záložného média tak nebudú zazálohované údaje bez znalosti hesla dostupné.

1. Manuálne zálohovanie

Manuálne zálohovanie sa používa na jednorázové zálohovanie spravidla po určitých udalostiach, napríklad po odovzdaní daňového priznania (cez ponuku Servis, Zálohovanie údajov). Tento spôsob zálohovania je možné použiť len pri súborovej databáze s príponou MDB (Microsoft Access). Ak spracovávate účtovníctvo viacerým firmám (na počítači sa nachádza viac databáz), je možné manuálne zálohovať všetky databázy súčasne a to jednoduchým kopírovaním celého adresára OBERON.

Obr.č.1: Manuálne zálohovanie

Ak používate databázu typu SQL, manuálne vykonanie zálohy je možné príslušným databázovým nástrojom, napr. pre Microsoft SQL Server je to nástroj Management Studio – tento spôsob môže využiť správca systému, pre bežného používateľa nie je vhodný.

2. Automatické zálohovanie

Automatické zálohovanie zálohuje vybrané údaje automaticky bez zásahu používateľa a to v pravidelných intervaloch, napríklad každý deň, prípadne aj každú hodinu. Automatické zálohovanie je dostupné v programe OBERON Center.

Postup nastavenia zálohovania

 1. Otvorte program OBERON Center (ponuka OBERON, Otvoriť OBERON Center alebo v oznamovacom paneli Windows pri dátume a čase) a prejdite na záložku Automatické zálohovanie. Tu sa nachádza zoznam definovaných zálohovaní. Jednotlivých zálohovaní môže byť viac a môžu sa líšiť nastavením ako aj spôsobu a času spustenia, prípadne umiestnenia záložného súboru.
 2. Vytvorte nové, alebo upravte existujúce zálohovanie pomocou tlačidla Pridať/Upraviť a vyberte spôsob zálohovania podľa toho čo požadujete zálohovať. Ak požadujete zálohovať Microsoft  Access databázu, alebo rôzne iné súbory na disku počítača, vyberte Štandardná záloha. Ak požadujete zálohovať databázu SQL servera, vyberte možnosť Záloha databázy SQL servera.  Otvorí sa formulár Zálohovanie údajov, v ktorom je potrebné nastaviť parametre zálohovania.
 3. Automatické zálohovanie je definované, server automatickej aktualizácie vykonávajúci zálohovanie vo zvolenom čase.

Obr.č.2: OBERON Center – nastavenie zálohovania

Obr. č.3: Detail nastavenie zálohovania

Obnova údajov zo zálohy

Ak nastala taká situácia, že potrebujete použiť zálohu databázy a zálohu máte vytvorenú manuálne (cez ponuku Servis, Zálohovanie údajov), môžete použiť funkciu Obnova údajov. Táto funkcia spôsobí, že sa obnovia údaje zo zálohy. Obnovu údajov doporučujeme vykonať len skúsenejším používateľom, prípadne servisným technikom.

Obr. č. 4: Obnova zo zálohy

4 tipy o zálohovaní

 1. Zálohujte pravidelne.
 2. Zálohujte na iný disk (iný fyzický disk v počítači, iný počítač v sieti, externý disk, USB kľúč, FTP server).
 3. Zálohu odložte aj na geograficky odlišné miesto (cloud alebo miesto mimo firmy).
 4. Zálohu zaheslujte alebo zašifrujte.
 5. Zálohy obmieňajte – neprepisujte poslednú zálohu.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB