Evidujte dochádzku elektronicky a za rozumnú cenu

Podnikatelia, ktorí používajú modul Mzdy a dochádzka, môžu už dlhší čas na elektronickú evidenciu dochádzky, t. j. evidenciu príchodov a odchodov svojich pracovníkov využívať aj hardvérový dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S. Okrem toho, že ide o kvalitné, časom overené zariadenie, obľúbeným sa stalo aj pre svoju bezkonkurenčnú cenu. Pre nových používateľov systému OBERON, ako aj pre tých, ktorí sa rozhodli pre elektronickú evidenciu dochádzky len v poslednom čase, resp. evidujú dochádzku bez hardvérového dochádzkového terminálu, prinášame súhrnný prehľad informácií o uvedenom zariadení.

Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S

Hardvérový dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S je elektronické zariadenie určené na evidenciu príchodov a odchodov pracovníkov, t. j. evidenciu dochádzky. Identifikáciu pracovníkov možno realizovať viacerými spôsobmi, a to pomocou:

  • prístupového kódu a zároveň hesla,
  • RFID kľúča/karty,
  • odtlačku prsta.

Dochádzkový terminál je určený na použitie v on-line prepojení s databázou účtovnej jednotky. V odôvodnených prípadoch ho možno používať aj v režime off-line (max. jeden mesiac). Po opätovnom pripojení dochádzkového terminálu k databáze sa prechody automaticky načítajú do databázy, prípadne je možné prechody stiahnuť v CSV formáte (napr. pri inštalácii dochádzkového terminálu na stavenisku a mesačnom spracovaní dochádzky). V režime on-line terminál umožňuje evidovať neobmedzený počet záznamov, v režime off-line až 100 000 záznamov.

Dôležité položky firmvéru sú k dispozícii v slovenskom jazyku. Pomocou najmodernejšej technológie snímania odtlačkov prstov dochádzkový terminál dokáže rozpoznať odtlačky za sucha i mokra, dokonca aj mierne poškodené odtlačky. 2.4 “ TFT LCD displej zaručuje jasnosť a čitateľnosť všetkých údajov.

Zariadenie sa vyznačuje vysokou rýchlosťou verifikácie – vždy do jednej sekundy. Pri použití odtlačkov prstov však treba pamätať na povinnosť registrácie na Úrade na ochranu osobných údajov.

Technické parametre

Kapacita pracovníkov 2 000
Kapacita odtlačkov 2 000
Typy prechodov Preddefinované (max. 8)
Displej 2.4″ TFT LCD
Zvonenie – alarm Zabudované v zariadení
Rozlíšenie snímača odtlačkov prstov 500 DPI (Optical)
Čas identifikácie Do 1 s
Komunikácia TCP/IP, USB
Napájanie DC 12 V/1 A
Rozmery 164 (d)*110 (š)*42 (v) mm
Obsah balenia Dochádzkový terminál, adaptér, USB kábel, držiak na stenu, skrutky, hmoždinky

Evidencia dochádzky na termináli

Zamestnanci sa pri príchode do práce a pri každom odchode z nej (po skončení pracovného času, služobne, prestávka, dovolenka, lekár, súkromne, iný dôvod) prihlasujú a odhlasujú na dochádzkovom termináli (pomocou prístupového kódu a hesla, RFID kľúča/karty, resp. odtlačku prsta).

Fyzické prechody pracovníkov zaznamenané na dochádzkovom termináli sa pri on-line pripojení automaticky zapíšu do knihy Evidencia príchodov a odchodov, kde je v prípade potreby možné takýto prechod aj manuálne upraviť.

Obrázok č. 1: Prechody zapísané do knihy Evidencia príchodov a odchodov
Evidencia príchodov a odchodov (modul Mzdy a dochádzka)

Na základe zaznamenaných prechodov sa následne automaticky vypočítajú informácie o odpracovaných hodinách, nadčasoch, prestávkach atď. Nasledujúci deň sa na základe prechodov vykonaných na dochádzkovom termináli a zapísaných do Evidencie príchodov a odchodov zobrazia jednotlivé časové zložky dochádzky v interaktívnom Pracovnom kalendári, ktorý umožňuje vytvoriť a v grafickom prehľade zobraziť pracovný plán pracovníkov (rozpis pracovných zmien, resp. služieb), t. j. dni, v ktoré majú pracovať.

Obrázok č. 2: Pracovný kalendár

Údaje zaznamenané v rámci evidencie dochádzky sa po jej spracovaní v pracovnom kalendári automaticky prenášajú do miezd na ich ďalšie spracovanie v rámci tvorby miezd. Sem sa okrem informácií o odpracovaných hodinách, nadčasoch, prestávkach prenášajú aj vypočítané údaje o príplatkoch za sobotu, nedeľu.

Prehľad o prítomných pracovníkoch

Pri používaní dochádzkového terminálu je možné zistiť, ktorí pracovníci sa aktuálne nachádzajú na pracovisku a mimo pracoviska, prípadne ak nepracujú, aký je dôvod neprítomnosti.

Prehľad sa zostavuje na základe Pracovného kalendára (plánu, kto má pracovať) a Evidencie príchodov a odchodov (príchody a odchody sa zaznamenávajú automaticky dochádzkovým terminálom).

Prehľad prítomných pracovníkov je možné zostaviť aj spätne ku konkrétnemu dátumu a času – týmto je možné jednoducho a rýchlo zistiť, ktorí pracovníci boli v danom čase na pracovisku. Viac informácií získate v téme Prítomní pracovníci.

Obrázok č. 3: Prehľad o prítomných pracovníkoch
Formulár modulu Mzdy a dochádzka "Prítomní pracovníci"

Okrem toho OBERON umožňuje automatické upozorňovanie na meškajúcich pracovníkov formou e-mailovej alebo SMS správy zodpovednej osobe. Viac informácií je možné získať v téme Notifikácie o meškajúcich pracovníkoch.

Možnosti pripojenia

K jednej účtovnej jednotke je možné pripojiť aj viacero dochádzkových terminálov. Špecialitou je zdieľanie jedného dochádzkového terminálu viacerými účtovnými jednotkami. Viac informácií je k dispozícii v téme Dochádzkové terminály.

Objednávka zariadenia

V prípade záujmu si môžete dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S objednať v našom internetovom obchode EXALOGIC e-shop alebo prostredníctvom našich zmluvných partnerov, ktorých služby môžete využiť aj pri inštalácii a nastavení zariadenia.

Prejsť na stránku e-shopu a pozrieť si dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S môžete kliknutím na tento odkaz. V cene zariadenia je teraz aj 5 ks RFID kľúčeniek 125 kHz zdarma.

Ďalšie informácie o zariadení získate na webovej stránke EXALOGIC A-C071S a v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB