Nová verzia aplikácie eDane

Ako používatelia systému OBERON mohli zaregistrovať v článku uverejnenom na portáli finančnej správy, stará verzia aplikácie eDane, ktorá slúži na elektronickú komunikáciu s finančnou správou, bude od 2. novembra 2022 nefunkčná. Nahradí ju nová verzia aplikácie, ktorá bude obsahovať všetky funkcie pôvodnej verzie. Finančná správa zároveň upozorňuje, že podania prostredníctvom starej verzie aplikácie nebudú po 2. novembri 2022 akceptované. Používateľom OBERON-u, ktorí aplikáciu eDane využívajú na export výkazov zo systému OBERON, prinášame v nasledujúcom prehľade sumár potrebných informácií, aby túto zmenu bezproblémovo zvládli.

Upozornenie

Používatelia, ktorí si aplikáciu eDane/Java inštalovali po 11.08.2022, už používajú novú verziu aplikácie. Z tohto dôvodu si už nemusia aplikáciu eDane aktualizovať.

Prechod na novú verziu eDane

Používatelia, ktorí si aplikácie eDane/Java inštalovali pred 11.08.2022, používajú ešte starú verziu aplikácie. Na prechod na novú verziu aplikácie eDane je potrebné uskutočniť nasledujúce kroky:

  1. Odinštalovanie starej verzie – na bezproblémové fungovanie je potrebné starú verziu eDane odinštalovať a nainštalovať novú.
  2. Inštalácia aplikácie D.Launcher/D.Suite pre Windows – v ďalšom kroku je nevyhnutné mať nainštalovanú aplikáciu D.Launcher/D.Suite pre systém Windows. Inštalačný balík je dostupný na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie. Odporúčame inštaláciu celého balíka aplikácií, ktorého súčasťou je aj aplikácia D.Launcher/D.Suite (pozri vyznačený inštalačný balík na obrázku nižšie).
  3. Inštalácia rozšírenia D.Bridge 2 do vybraných webových prehliadačov – ďalšou podmienkou pre používanie aplikácie eDane je inštalácia a povolenie rozšírenia D.Bridge 2 do webových prehliadačov Chrome, Chromium, Opera, MS Edge a Firefox. Inštalačné súbory sú dostupné na portáli www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie po kliknutí na názvy jednotlivých webových prehliadačov (pozri obrázok vyššie). Rozšírenie do MS Internet Explorer nie je potrebné. 
  4. Inštalácia aplikácie eDane/Java – na webovej stránke Finančnej správy SR spustite aplikáciu eDane/Java kliknutím na jej logo.

    Otvorí sa okno, v ktorom kliknite na odkaz Zobraziť viac informácií a následne na tlačidlo Nainštalovať a spustiť.
  5. Inštalácia aktuálnej verzie OBERON-u – nová verzia aplikácie eDane je implementovaná do systému OBERON od verzie Október/2022 (táto verzia OBERON-u už vyžaduje novú verziu aplikácie eDane).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB