UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u December/2022

Dňa 28.12.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením December/2022. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii November/2022. 

 Skladová evidencia

  • Číslovanie podľa skupín – číslovanie skladových kariet bolo rozšírené o možnosť číslovania podľa skladových skupín. Číselník skladových skupín bol rozšírený o možnosť nastaviť číslovanie (prvé číslo v číselnom rade), ako aj uviesť číslo skladovej karty, ktorá má byť použitá ako šablóna pri vytvorení novej skladovej karty. Pri vytvorení novej skladovej karty bude potrebné najskôr zvoliť skladovú skupinu, do ktorej bude patriť nová skladová karta, na ktorej sa zároveň automaticky nastavia hodnoty podľa šablóny. Dôvodom tejto úpravy je zjednodušenie vytvárania nových skladových kariet, a to najmä pri príjme pomocou mobilnej aplikácie ASTON (pripravuje sa).

Pokladnica OBERON

  • Tlačidlo na zmenu sadzby DPH – v súvislosti so zmenou DPH v gastrosektore pribudli v Pokladnici OBERON určité zmeny a vylepšenia. Pribudlo tlačidlo (pod položkami dokladu), ktoré umožňuje rýchlo zmeniť sadzbu DPH z nižšej na vyššiu, prípadne naopak. Ďalej pribudla funkcia, ktorá automaticky nastaví (zmení) sadzbu DPH novej zadávanej položky z nižšej sadzby na vyššiu do otvoreného účtu typu Donáška. Viac informácií je možné získať v článku Znížená DPH 10 % pre šport a gastro.

Mzdy a dochádzka

  • Mzdové veličiny – boli aktualizované mzdové veličiny platné pre rok 2023.
  • Registračný list – boli implementované zmeny v štruktúrach exportov registračných listov pre Sociálnu poisťovňu.
  • Pracovné pomery – bola implementovaná nová mzdová zložka, určujúca uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP), ktorá nahrádza doteraz používané nastavenie pri type pracovného pomeru. Pri pracovníkoch na dohodu, u ktorých bude takto po novom uplatňované OOP, je nutné pridať novú mzdovú zložku v zozname mzdových zložiek pracovného pomeru. Pri výpočte mzdy sa následne táto mzdová zložka prenesie do mzdy a pri výpočte základov do SP sa bude od mesiaca december 2022 uplatňovať pri mzdách pracovníkov na dohodu, brigádnikov a pod. Nastavenie platné do decembra 2022 je nutné zachovať, aby v prípade nutnosti návratu a opráv v starších mzdách program vypočítal mzdy podľa v danom čase platných výpočtov pri zamestnancoch s tzv. vyhlásením.
  • Typy pracovných pomerov – bol implementovaný nový typ pracovného pomeru na dohodu na uplatnenie pri pracovníkoch sezónne pracujúcich v poľnohospodárstve alebo cestovnom ruchu.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB