Nová verzia OBERON-u Júl/2023

Dňa 01.08.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2023. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2023.

OBERON

  • Digitálna podpisová podložka – pribudla možnosť podpisovať doklad (napr. výdajky, vydané faktúry, prijaté objednávky, hotelové účty, hlásenie pobytu cudzinca a pod.) pomocou digitálnej podpisovej podložky. Do vygenerovaného tlačového výstupu (vo formáte PDF) sa vloží podpis zákazníka a digitálne sa podpíše. Takýto dokument sa automaticky uloží ako príloha k danému záznamu v danej evidencii. Používanie podpisovej podložky umožní znížiť, prípadne úplne odbúrať listinnú (papierovú) formu týchto dokladov.
  • Vzdialená pomoc – pri poskytovaní vzdialenej pomoci pribudla možnosť spustiť klienta vzdialenej pomoci ako správca systému, čo umožňuje pracovníkovi vzdialenej pomoci jednoduchšie spravovať počítač zákazníka.

Účtovníctvo

  • Kontrolný výkaz – na základe legislatívnych zmien pribudla podpora kontrolného výkazu (XML súboru) platného od 01.07.2023. Nový formát XML výkazu bude potrebné použiť za zdaňovacie obdobie 07/2023 (alebo 3. štvrťrok). Nový XML výkaz umožňuje použiť druhú zníženú sadzbu DPH 5 %.

Mzdy a dochádzka

  • Minimálny odvod do zdravotného poistenia – bola opravená chyba pri výpočte minimálneho odvodu, kde program počítal minimálny odvod na základe aktuálne platného životného minima k 1.7.2023. Výpočet mal byť vykonaný podľa sadzby za január 2023, ktorá je platná pre celý rok 2023.

OBERON Automation Center (klient)

  • Windows služba – pribudla možnosť zastaviť, ako aj spustiť službu systému Windows (server OAC) na danom počítači.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Implementácia API rozhrania pre Fio banku

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

Fór-um pre používateľov

ASTON - prijaté objednávky