Nová verzia OBERON-u Máj/2022

Dňa 10.05.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Máj/2022. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Apríl/2022. 

OBERON

 • Zabezpečené pripojenie k SQL databáze (SSL) – pribudla možnosť používať šifrovanú komunikáciu (SSLSecure Socket Layer) medzi databázovým SQL serverom a OBERON-om. Šifrovanú komunikáciu odporúčame používať pri pripojení k databáze, ktorá je umiestnená v cloude, prípadne v rozsiahlejších sieťach.  Nastavenie je dostupné v sprievodcovi vytvorenia novej firmy, prípadne pri pripojení už existujúcej firmy (ponuka OBERON, Otvorenie Agendy (firmy), tlačidlo Nalistovať). Aktuálny stav SSL sa zobrazuje v stavovom pruhu programu obrázkom zeleného alebo červeného zámku.

 Účtovníctvo

 • Zápočty – bolo upravené zaúčtovanie hromadnej platby, kde bol odstránený problém pri úhrade faktúr, ktoré boli „preplatené“ (suma úhrady bola vyššia ako neuhradená čiastka faktúry).
 • Prenesenie daňovej povinnosti bol odstránený problém pri načítaní kódu z colného sadzobníka, ak v ňom existovali záznamy s duplicitnými kódmi.

Mzdy a dochádzka

 • Doplatok do minimálnej mzdy – pri mesačnej mzde a výpočte doplatku do minimálnej mzdy bola doplnená poznámka, v ktorej program informuje o dôvodoch, prečo doplatok nebol v danom prípade dopočítaný.

Skladová evidencia

 • Skladová karta typu ‚sada‘ – na skladovej karte pribudol nový typ karty, a to sada. Po vložení sady do dokladu sa automaticky v doklade vytvoria položky podľa zloženia sady. Predajnú cenu sady tvorí súčet jej zložiek, pričom k dispozícii sú aj ďalšie možnosti (nastavenie fixnej ceny, prípadne zľavy).
 • eKasa BOWA – bol odstránený problém pri zaevidovaní dokladu, ktorý sa v e-Kase vytvoril ako off-line doklad.

Pokladnica OBERON

 • Platobný terminál – bol implementovaný nový platobný terminál GP tom. Ide o platobný terminál, ktorý beží na smart telefóne (OS Android).
 • Bonovacie monitory – bolo vykonané množstvo úprav a vylepšení, napr. dynamická zmena veľkosti kartičky, zobrazenie oddeľovača chodov, notifikácie pri zmene príznaku stavu položky (pripravené na vynesenie).

CRM a registratúra

 • Kalendár Google – bola upravená (vylepšená) synchronizácia záznamov v kalendári podľa farby danej udalosti.

Hotel

 • Grafický prehľad cien – pribudol grafický prehľad cien, ktorý zobrazuje cenové hladiny (sadzby) podobne ako grafický prehľad izieb. Viac informácií je možné získať v téme Grafický prehľad cien.
 • Daň za ubytovanie – od roku 2022 je v zákone č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch nasledujúca legislatívna úprava (§39): „Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.“ Výpočet dane za ubytovanie bol upravený podľa tejto legislatívnej úpravy. V nastaveniach programu (oddiel Hotel) je potrebné túto kontrolu prenocovaní zapnúť (predvolene vypnutá). V histórii ubytovanej osoby pribudli polia o celkovom počte prenocovaní hosťa v ubytovacom zariadení, ako aj počet prenocovaní v aktuálnom a predchádzajúcom roku.
 • On-line check-in – do formulára pre on-line check-in bola doplnená automatická detekcia jazyka podľa štátu hosťa. Zároveň bol doplnený ďalší jazyk Poľština.
 • Rezervačný formulár ubytovania – podľa zmien v cenotvorbe ubytovania bola implementovaná kontrola na dĺžku pobytu (napr. minimálny počet dní pobytu), prípadne na konkrétny deň príchodu v týždni. Zároveň bol upravený aj rezervačný formulár pre webový redakčný systém WordPress. Po nainštalovaní tejto verzie je potrebné v administračnom rozhraní WordPressu aktualizovať doplnok OBERON – Hotel reservation.

Evidencia vozidiel

 • Prílohy – v evidencii vozidiel pribudla možnosť zadať k motorovému vozidlu prílohy.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB