Nová verzia OBERON-u November/2023

Dňa 21.11.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením November/2023. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Október/2023.

OBERON

 • Prílohy dokumentov – pribudla funkcia Drag&Drop (angl. Potiahni a pusť), ktorá umožňuje jednoducho a rýchlo vkladať prílohy medzi prílohy dokladu v OBERON-e. Napríklad jednoduchým potiahnutím myši je možné vložiť prílohu prijatej faktúry z e-mailu, obrázok z internetového prehliadača, prípadne prílohu z celého radu aplikácií podporovaných systémom Windows, ako sú Messenger, WhatsApp, Discord atď.
 • Prílohy dokumentov – v okne na zobrazenie príloh dokumentov (napr. PDF) pribudlo začiarkavacie pole Vždy na vrchu.
 • Prehliadač príloh – v prehliadači príloh pribudol nový režim zobrazenia – jednoduchý režim bez automatického náhľadu danej prílohy. V tomto režime je možné mať dané okno vždy na vrchu nad napr. e-mailovým klientom, a tak jednoducho pomocou funkcie Drag&Drop automaticky vložiť prílohu z e-mailu, napr. prijatú faktúru vo formáte PDF.
 • Prílohy typu obrázok – pribudla podpora automatického zmenšovania obrázkov pri ich vkladaní medzi prílohy dokladu alebo skladovej karty, ak veľkosť obrázka presahuje maximálnu povolenú veľkosť. Príloha typu BMP (nekomprimovaný formát obrázka) sa automaticky mení na komprimovaný typ JPG, t. j. je zmenšený vždy.
 • OBERON a DPI – bolo vylepšené zobrazovanie programu pri vysokom rozlíšení, najmä 4K.
 • MariaDB – pribudla podpora najnovšej verzie databázového systému MariaDB (ver. 11.2.1), ktorý si vyžadoval zmenu konektora v OBERON-e.

Účtovníctvo

 • Kniha evidencie DPH – pribudol nový tlačový výstup Zoznam dokladov (typ DPH). Umožňuje zobraziť (vytlačiť) zoznam vyfiltrovaných záznamov v členení podľa typu DPH. Tlačový výstup je možné použiť napríklad pri osobitnej úprave dane One Stop Shop (OSS).

Skladová evidencia

 • Skladové karty – v zozname skladových kariet pribudlo zvýraznenie položiek, pri ktorých zostatkové množstvo kleslo pod limit – množstvo sa zobrazuje tučným písmom.
 • Rozšírená cenotvorba – pri pravidle Množstevná zľava v percentách sa pri pridaní položky do dokladu v rozbaľovacom zozname Cena za MJ zobrazujú aj jednotlivé ceny podľa množstiev. Príslušná cena sa v poli vyberie automaticky podľa zadaného množstva. Poradie jednotlivých cien v rozbaľovacom zozname určuje nastavená priorita.
 • PrestaShop – boli vykonané úpravy v súvislosti s novým databázovým konektorom pre MariaDB.
 • Dostupnosť skladovej položky – príznak skladovej položky Dočasne nedostupné (zakázané objednávanie) bol rozdelený na príznaky Dočasne nedostupné v e-shope (zakázané objednávanie) a Dočasne nedostupné.

Pokladnica OBERON

 • Platba kartou – príznak úspešnej platobnej transakcie je možné v odôvodnených prípadoch zrušiť, napr. ak doklad nie je možné vytlačiť z dôvodu chyby vrátenej fiškálnym zariadením (napr. položka s nulovom cenou).
 • Čiarový kód pre výkup obalov – pribudla podpora čiarového kódu pre výkup zálohovaných vratných obalov zálohomatu napr. TOMRA – v čiarovom kóde sú odlíšené jednorazové vratné obaly (fľaše PET a plechovky) a bežné vratné obaly (sklenené fľaše, prepravky). Po načítaní takéhoto čiarového kódu pribudnú v pokladnici dva riadky – vrátenie jednorazových vratných obalov (fľaše PET, plechovky) a prípadne ďalší napr. vrátenie sklenených fliaš.

Mzdy a dochádzka

 • Odvodová úľava pre potravinárov – rozsiahla úprava výpočtov odvodov do Sociálnej poisťovne z dôvodu uplatňovania nového spôsobu štátnej pomoci, ktorá vyžaduje rozdielové uplatňovanie medzi odpočítateľnými položkami a štátnou pomocou v základe poistného, a to iba pri vytváraní platby poistného (úhrady). Výkazy sa do poisťovne posielajú bez uvedenia štátnej pomoci.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB