Nová verzia OBERON-u Február/2018

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 21.02.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2018 SP4. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2018 SP3.

Účtovníctvo

 • Prenesenie daňovej povinnosti a súvisiace náklady – v kontrolnom výkaze v časti A2 pribudla možnosť automatického pripočítania ďalších súvisiacich nákladov (napr. rezanie železa, doprava, poistenie) do hodnoty tovaru, t. j. do jedného základu dane (množstvo tovaru to neovplyvní, len navýši základ dane). Z tohto dôvodu pribudlo pole Colný sadzobník na položke dokladov typu Faktúra, Výdajka, Príjemka. Ak sa na doklade bude nachádzať služba s rovnakým číslom colného sadzobníka, ako dané dodanie, dôjde k automatickému pripočítaniu.
  Viac informácií je možné získať v téme Pomocníka Prenesenie daňovej povinnosti.
 • Automatické účtovanie tržieb – upravilo sa automatické účtovanie tržieb do účtovného denníka, kde sa vylepšilo automatické prideľovanie účtu výnosov pri položkách, ktoré nemajú na skladovej karte zadanú predkontáciu.

Mzdy a dochádzka

 • Oprava zaokrúhľovania – bol odstránený problém pri zaokrúhľovaní niektorých desatinných čísiel pri zaokrúhlení nadol.

Dňa 16.02.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2018 SP3. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2018 SP2.

OBERON

 • Export tlačových výstupov do Excel-u  – bol odstránený problém s exportom tlačových výstupov do formátu súboru Microsoft Excel (inštalačná sada obsahuje novšiu verziu generátora tlačových výstupov).

Účtovníctvo

 • Pomerné preúčtovanie nákladov 80%  – bol odstránený problém s automatickým zaúčtovaním (preúčtovaním) nákladov (napr. 80% PHL) v účtovnom denníku. Chyba sa vyskytovala od verzie Január/2018.

Dňa 12.02.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2018 SP2. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2018 SP1.

Účtovníctvo

 • Účtovanie faktúr – bolo upravené účtovanie účtovných predpisov faktúr so skladovými položkami – číslo účtovného rozvrhu sa preberá zo skladovej karty a ak nie je zadaná skladová predkontácia, určuje sa podľa typu skladovej karty. Pribudlo nastavenie, ktorým je možné povoliť (prípadne zakázať) automatické priradenie účtovania na skladových kartách bez zadania predkontácie.

Mzdy a dochádzka

 • Nové tlačivo – pribudlo nové tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (vypĺňa sa PDF tlačivo).

Dňa 07.02.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2018 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2018.

Účtovníctvo

 • Daňové priznania k dani z príjmov – dňa 06.02.2018 Finančná správa SR zverejnila nové tlačivá k dani z príjmov tak fyzických, ako aj právnických osôb, ktoré boli do OBERON-u ihneď implementované.
 • Účtovanie faktúr – bolo upravené účtovanie účtovných predpisov faktúr so skladovými položkami – číslo účtovného rozvrhu sa preberá zo skladovej karty a ak nie je zadaná skladová predkontácia, určuje sa podľa typu skladovej karty. Pribudlo nastavenie, ktorým je možné povoliť (prípadne zakázať) automatické priradenie účtovania na skladových kartách bez zadania predkontácie.

Dňa 01.02.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2018. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2018.

Účtovníctvo

 • Evidencia DPH – bol upravený výkaz DPH podľa platnej legislatívy – nastali kozmetické zmeny v súbore XML (zrušený fax a doplnený e-mail).

Pokladnica OBERON

 • Snímač čiarového kódu – pribudlo nové nastavenie Zakázať rozpoznávanie váženého čiarového kódu. Nastavenie je potrebné začiarknuť, ak Vaši dodávatelia nerešpektujú špecifikáciu EAN-13 a dodávajú tovary s označením, ktoré koliduje s touto špecifikáciou (konkrétne s váženými čiarovými kódmi), napr. kód oblečenia je 2801066018248, avšak podľa špecifikácie by to mal byť vážený čiarový kód.

Mzdy a dochádzka

 • Druhy pracovných pomerov – bolo upravené nastavenie spôsobu výpočtu dane z príjmov pracovníkov, kde pribudla možnosť neuplatňovania zvýšenej sadzby dane a krátenia odpočítateľnej položky z príjmu v priebehu roka.
 • Odpočítateľná položka zdravotného poistenia – bola implementovaná legislatívna zmena v uplatnení odpočítateľnej položky zo základu pre zdravotné poistenie zamestnávateľa, kde od 01.01.2018 nie je umožnené zamestnávateľom uplatnenie odpočítateľnej položky.
 • Mzdové sadzby na rok 2018 – OBERON už od predchádzajúcej verzie Január/2018 obsahuje všetky zmenené zákonné sadzby. Ak využívate odpočítateľnú položku na ZP, je potrebné mať pri výpočte miezd za 01/2018 verziu OBERON-u Február/2018.

 


Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB