Objednávky licencií na rok 2016

Oznamujeme všetkým používateľom OBERON – Agenda firmy, že od 1.12.2015 si môžu objednávať  licencie na kalendárny rok 2016. V nedávnej dobe sme však vykonali niekoľko úprav v dizajne web stránky a tiež v nastaveniach našich serverov a týka sa to aj servera, cez ktorý prechádzajú objednávky licencií a aktivačné kódy. Je preto potrebné, aby ste si pred objednaním licencie aktualizovali program. Objednávky licencií je možné odoslať len z verzie November/2015 SP2 alebo novšej, pretože staršie verzie programu sa odkazujú na už neexistujúci server.

Objednávky licencií je možné odoslať len z verzie November/2015 SP2 alebo novšej!

Pre Windows 7 a starší  potrebné nainštalovať .NET framework 4.0. (ak ešte nemáte).

licorder

Postup objednania licencie v programe OBERON – Agenda firmy

  1. V programe OBERON – Agenda firmy v ponuke„Servis/Licenčné práva/“ postupujete podľa sprievodcu objednávania.
  2. Viac informácií a podrobný návod nájdete v Pomocníkovi OBERON. Pri predĺžení licencie na ďalší rok postupujete rovnako ako pri objednaní novej licencie.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB