UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Zmeny v objednávaní licencií

Používateľom systému OBERON i novým záujemcom, ktorí si chcú aj v tomto stále pretrvávajúcom čase koronakrízy predĺžiť, resp. objednať novú licenciu na kalendárny rok 2022, by sme chceli dať do pozornosti niekoľko zmien v objednávaní licencií od 1.12.2021.

Bližšie informácie o uvedených zmenách, ako aj postup pri predĺžení, resp. objednaní licencie vám prinášame v stručnom prehľade v tomto článku.

Cenník licencií

S prihliadnutím na veľmi zložitú ekonomickú situáciu spôsobenú aj protipandemickými opatreniami, ktorá navyše najviac postihuje malých a stredných podnikateľov, sa firma EXALOGIC rozhodla zachovať všetky ceny licencií v cenníku tak, ako ich poznáte z minulých rokov. Zmena v cenníku sa týka len malej časti účtovných jednotiek s pobočkami. Podrobnejšie informácie sú uvedené v nasledujúcej časti.

Licencie pre pobočku

Zmena týkajúca sa licencií pre pobočky sa vzťahuje na tých používateľov OBERON-u, ktorí využívajú pobočkový režim. Pripomíname, že pobočkou sa rozumie prevádzka so samostatnou databázou a zároveň s rovnakým IČO-om ako centrála (firma). Viac informácií o pobočkovom režime získate v Pomocníkovi OBERON.

Pre takúto pobočku je potrebné zakúpiť licenciu samostatne, pričom typ licencie sa určuje podľa potrieb danej pobočky. Pre pobočky v počte 3 a viac možno zakúpiť licenciu za zvýhodnenú cenu. Cena licencie sa v takomto prípade určuje individuálne podľa celkového počtu pobočiek. Pred objednaním licencií pre pobočky je potrebné vopred telefonicky kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Objednávka len z aktuálnej verzie OBERON-u

Najväčšia zmena pri objednávaní licencií od 1.12.2021 spočíva v skutočnosti, že pri odosielaní objednávky licencií bude potrebné mať nainštalovanú aktuálnu verziu systému OBERON. Objednávky odoslané zo starších verzií OBERON-u nebudú akceptované.

Mobilné aplikácie ASTON a LUKUL

Tým účtovným jednotkám, ktoré používajú mobilné aplikácie ASTON a LUKUL – nielen mobilný čašník, pripomíname, že do počtu súčasne prihlásených používateľov sa zahŕňajú aj používatelia prihlásení do týchto mobilných aplikácií.

Objednávky licencií na rok 2022

Licencie na rok 2022 je možné objednať každý pracovný deň od 1.12.2021. Postup pri predĺžení aj objednaní licencie je totožný s postupom v minulých rokoch. Novým záujemcom a na osvieženie i tým, ktorí systém OBERON už používajú, môže pri objednaní poslúžiť nasledujúci postup zhrnutý do niekoľkých jednoduchých krokov.

Postup objednania licencie

1. Objednávka licencie sa vytvára v ponuke Servis, Licenčné práva po stlačení tlačidla Objednať. Ak daná položka nie je dostupná, pravdepodobne vám chýba oprávnenie na objednanie licencie. V tom prípade kontaktujte zodpovednú osobu vo vašej firme.

2. Otvorí sa sprievodca, ďalej postupujte podľa jeho pokynov. Licenciu pre jednu firmu zvoľte v prípade, že chcete licenciu len pre jednu firmu. Multilicencia je určená pre účtovnú firmu, ktorá spracováva účtovníctvo alebo mzdy pre neobmedzený počet firiem.

3. Skontrolujte správnosť fakturačných údajov, pozornosť venujte hlavne e-mailovej adrese, pretože na ňu bude doručená výzva na úhradu poplatku za licenciu. Zobrazené údaje je možné zmeniť v ponuke Firma, Údaje o firme. Ak sa fakturačné údaje líšia od adresy firmy, v ďalšom kroku môžete zadať iné fakturačné údaje – na tieto údaje vám bude vystavená faktúra.

4. Vyberte účtovné obdobie, v tomto prípade rok 2022. Účtovné jednotky, ktoré nemajú spracované účtovníctvo za rok 2021, si môžu objednať licenciu aj na rok 2021.

5. Pomocou tlačidla Upraviť vyberte moduly, ktoré bude účtovná jednotka využívať. Cena za licenciu sa vypočíta ako súčet cien za používané moduly, a to podľa daného typu licencie. Vyberte vhodný typ licencie (Mini, Štandard, Profi), jednotlivé typy a rozdiely medzi nimi sú bližšie popísané v téme Typy licencií. Zadajte počet súčasne pracujúcich používateľov (počítačov) v sieti, t. j. na koľkých počítačoch sa bude v OBERON-e súčasne pracovať.

6. Bude vygenerovaný objednávací kód, ktorý je potrebné zaslať firme EXALOGIC:

  • Pripojiť sa na server EXALOGIC – pri výbere tejto možnosti sa objednávka odošle automaticky prostredníctvom internetu (najjednoduchší a najrýchlejší spôsob zaslania objednávky).
  • Zobraziť objednávku v náhľade na obrazovku – objednávka sa zobrazí v náhľade na obrazovke, je potrebné ju uložiť a poslať elektronickou poštou.

Ak počítač nie je pripojený na internet, zvoľte možnosť Zobraziť objednávku v náhľade na obrazovku a stlačte tlačidlo Dokončiť.

7. Po vytvorení objednávky bude systém OBERON pracovať v tzv. trial verzii. Trial verzia je časovo obmedzená, štandardne na dobu 15 dní. Počas týchto dní je potrebné na základe doručenej výzvy uhradiť poplatok za licenciu na bankový účet.  V odôvodnených prípadoch (napr. počas víkendu) je možné uhradiť poplatok za licenciu aj bez výzvy na jeden z nasledujúcich bankových účtov:

Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK26 8330 0000 0026 0089 3411
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: IČO firmy

alebo

Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2470 7484
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Variabilný symbol: IČO firmy

8. Po uhradení poplatku vám bude licencia aktivovaná automaticky. Ak nie je počítač pripojený k internetu, aktiváciu je možné vykonať manuálnym zadaním aktivačného kódu v ponuke Servis, Licenčné práva po stlačení tlačidla Aktivovať. Po dokončení aktivácie sa licencia pridá a zobrazí vo formulári Licenčné práva.

  Viac informácií a návod na objednanie multilicencie nájdete v Pomocníkovi OBERON.

  K téme je spracovaný videonávod Licenčné práva.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB