UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Príjem do skladu

Príjem do skladu môžeme vykonať viacerými spôsobmi:

  1. Vytvorením príjemky
  2. Priamo pomocou faktúry
  3. Importom z XML
  4. Počiatočné stavy pomocou inventúry

Aký spôsob zvolíte záleží na Vašich zvyklostiach a povahe firmy.

Prijatie tovaru do skladu vytvorením príjemky

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Príjemky pre zobrazenie zoznamu príjemiek.
  2. Presvedčte sa, či vybaľovací zoznam Sklad obsahuje názov toho skladu, pre ktorý chcete vytvoriť novú príjemku.
  3. Použite tlačidlo Nový na pridanie položky do tohto zoznamu. Zobrazí sa sprievodca Nová príjemka. V tomto sprievodcovi je potrebné zvoliť spôsob vytvorenia príjemky, druh pohybu, číslo a dátum vytvorenia novej príjemky. Pokračujte stlačením tlačidla OK.
  4. Zobrazí sa formulár Príjemkatu vyplňte jednotlivé polia. Na príjemku pridávajte položky pomocou tlačidla Nový v oddiele Položky dokladu.
  5. Po stlačení tlačidla OK vo formulári Príjemka je vytvorenie príjemky ukončené.

Obr. č.1 – Výdaj tovaru je obdobný ako príjem – pomocou výdajky alebo faktúry, prípadne pomocou registračnej pokladnice.

screen_sklad_schema

Výhoda prijatia cez faktúru

Príjem priamo cez faktúru má hlavnú výhodu v tom, že na jednej faktúre môže byť prijatý tovar z viacerých skladov (pri príjemke len z jedného skladu). Ďalšia výhoda je v tom, že faktúra zaevidovaná v sklade sa automaticky objaví v účtovníctve (v knihe záväzkov). Samozrejme, že je možné príjem do skladu aj kombinovať, t.j. prijímať tovar cez príjemky a súčasne aj cez faktúry.

Importom z XML

Ak pracujete s dokladmi, ktoré obsahujú desiatky položiek, môžete do skladu prijať tovar (alebo materiál) automatickým importom z XML súboru. Do dokladov ako príjemka alebo prijatá faktúra sa  automaticky zapíšu položky, čo môže viesť veľmi veľkej úspore času. Ak sa v sklade nenájde skladová karta uvedená na doklade (napr. ide o nový tovar), v doklade bude takýto záznam zvýraznený červenou farbou – tu môže používateľ založiť novú skladovú kartu, prípadne vyhľadať už existujúcu.

Požiadajte svojho dodávateľa o zasielanie dokladov v elektronickom XML formáte.

Počiatočné stavy pomocou inventúry

Počiatočné stavy zásob v sklade sa zadávajú pomocou príjemky typu Počiatočný stav. Aby sa zadávanie maximálne zjednodušilo, aktuálne fyzické množstvá je možné zadať priamo aj do inventúry. V príjemke pomocou tlačidla Možnosti je možné spustiť funkciu pre automatický import položiek z inventúry do dokladu.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB