Verzia: Júl/2015

Dňa 21.07.2015 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2015. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2015.

Účtovníctvo

 • Pribudli nové typy DPH tzv. samozdanenia:
  Daň platená príjemcom podľa § 69 ods. 7 [13,14;20,21]
  Rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa § 25 ods.1 až 3 (zníženie) a § 53 [26,27;28]
  Rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa § 25 ods.1 až 3 (zvýšenie) a § 53 [26,27;28]
 • V tlačových výstupoch Kniha pohľadávok (za obdobie) a Kniha záväzkov (za obdobie) pribudla možnosť vybrať údaj, podľa ktorého budú triedené údaje tlačového výstupu (podľa dátumu vystavenia, dátumu splatnosti, interného čísla alebo podľa obchodného partnera).

Skladová evidencia

 • Do výdajky pribudla možnosť zapísať skladovú kartu typu Receptúra – tým je možné jednoduchšie ponížiť stavy zásob receptúr, ktoré sa priamo nepredávajú na Pokladnici OBERON (pôvodne bolo možné receptúry vložiť len na otvorený účet Pokladnice OBERON). Skladové pohyby zložiek receptúr sa vytvoria k dokladu hromadne pri uzatvorení dokladu (podobne ako pri prevodke), pri prípadnom vymazaní výdajky sa stavy zásob upravia na pôvodné hodnoty.
 • Bol aktualizovaný tlačový výstup Skladové pohyby (skupiny obchodných partnerov) v evidencii skladových pohybov, kde pribudla možnosť nezobrazovať pohyby bez zaradenia k skupinám partnerov. Boli optimalizované zobrazované dáta a veľkosti fontov, ďalej bolo pridané zoskupenie po jednotlivých partneroch vrámci skupiny partnerov.
 • Boli opravené rôzne drobné nedostatky v súvislosti s rozšírenou cenotvorbou.

Pokladnica OBERON

 • Pre fiškálnu tlačiarňu Elcom E-Fox pribudla podpora komunikácie pomocou portu Ethernet.
 • Pre registračnú pokladnicu Elcom Euro 150TE Flexy Plus pribudla podpora komunikácie pomocou portu Ethernet.

Hotelová recepcia

 • V nastaveniach programu modulu Hotelová recepcia pribudla nová voľba Zálohu zúčtovať s DPH (predvolená hodnota je Vypnuté). Nastavenie ovplyvňuje automatické vytvorenie hotelového účtu pri príchode hosťa podľa rezervácie, kde sa okrem iných položiek generuje záporná položka na prijatú zálohu (odpočet zálohy). Ak je ubytovacie zariadenie plátca DPH a na prijaté zálohy vystavuje daňové doklady na prijatú zálohu, doporučuje toto nastavenie zapnúť – pri zúčtovaní hotelového účtu (vytvorení daňového dokladu na Pokladnici OBERON) sa tak vykoná správny odpočet zálohy (DPH ako aj daňového základu).
 • K grafickému prehľadu poskytovaných služieb boli doplnené tlačové výstupy. Boli opravené rôzne drobné nedostatky v grafickom prehľade poskytovaných služieb.

Mzdy a personalistika

 • Bol aktualizovaný mesačný výkaz Sociálna poisťovňa – mesačný výkaz preddavkov, kde bolo upravené načítanie odpracovaného počtu dní. Program po novom kráti počet dní poistenia od prvého dňa PN, nie od desiateho dňa práce-neschopnosti.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB