UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Verzia: Jún/2015

Dňa 16.06.2015 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Jún/2015. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2015.

Skladová evidencia

 • Pribudla tzv. nová rozšírená cenotvorba skladových kariet – umožňuje definovať pravidlá, podľa ktorých sa budú vypočítavať nové predajné ceny. Najčastejšie je to zľava, prípadne množstevné zľavy, zmluvné ceny alebo zoznam tzv. akciových položiek. Bližšie informácie je možné získať v téme Pravidlá rozšírenej cenotvorby.
 • Pôvodná evidencia Zľavy a akcie bola zrušená – stala sa súčasťou (podmnožinou) novej rozšírenej cenotvorby. To isté platí aj o tzv. zmluvných cenách na skladových kartách, budú transformované na pravidlá rozšírenej cenotvorby.
  Upozornenie !
  Ak ste používali pôvodnú evidenciu Zľavy a akcie a v danej chvíli je akcia aktívna, je potrebné pred inštaláciou tejto verzie ukončiť platnosť akcie ! Po inštalácii novej verzie doporučujeme skontrolovať konvertované pravidlá rozšírenej cenotvorby – z evidencie Zľavy a akcie, ako aj Zmluvné ceny zo skladových kariet.
 • V súvislosti s rozšírenou cenotvorbou bola upravená tlač štítkov a etikiet – pribudla možnosť zvoliť cenu, ktorá sa má na štítkoch vytlačiť. Môže ísť a aktuálne platnú bežnú cenu, prípadne akciovú cenu, ktorá bude platiť až od nasledujúceho dňa.
 • Na skladových kartách bol upravený spôsob práce s čiarovým kódom – program si interne do databázy ukladá čiarové kódy v inom formáte, čo rieši problém s vyhľadávaním čiarových kódov. Občas sa stávalo, ak si používateľ vytvoril svoj vlastný čiarový kód, napr. 501021 a v evidencii sa nachádzal aj čiarový kód 3850102114429, program po zosnímaní čiarového kódu vyhľadal a použil nesprávny.
 • Bol vylepšený import skladových dokladov z XML súboru (príjemka, faktúra, objednávka) – ak sa v sklade nenájde položka dokladu (podľa čísla alebo čiarového kódu), pomocou kontextovej ponuky Priradiť položku dokladu ku skladovej karte je možné manuálne nájsť v sklade danú skladovú kartu, prípadne podľa položky dokladu vytvoriť novú skladovú kartu.
 • Boli vykonané rôzne drobné úpravy a zmeny v komunikácii s internetovým obchodom Prestashop – zasielanie cien, optimalizácia SEO, notifikačný e-mail pri zmene stavu objednávky.

Pokladnica OBERON

 • Pre fiškálnu tlačiarňu Elcom E-Fox pribudla podpora komunikácie pomocou portu Ethernet.
 • Pribudla podpora komunikácie s registračnouj pokladnicou Euro-50 Medi.
 • Pribudla podpora komunikácie s fiškálnou tlačiarňou Bowa Smart Printer.
 • Pribudla podpora komunikácie s fiškálnou tlačiarňou Elcom Euro 150TE Flexy Plus.

Hotelová recepcia

 • Pribudol Grafický prehľad poskytovaných služieb – umožňuje graficky znázorniť poskytované služby, napr. rezervácie priestorov, športových potrieb, welness a podobne. Práca s grafickým prehľadom poskytovaných služieb je obdobná ako s grafickým prehľadom izieb –  navyše je však možné pracovať súčasne s viacerými grafickými prehľadmi s iným časovým rozlíšením, napr. prenájom priestorov na hodiny, sauna na 15 minút.
 • V knihe ubytovaných ako aj knihe rezervácií ubytovania pribudla možnosť pracovať s evidenciou služieb zobrazovaných v grafickom prehľade služieb (tzv. rozšírené služby). Pôvodné služby (napr. raňajky, polpenzia a pod.) sa teraz uvádzajú ako tzv. základné služby.

Mzdy a personalistika

 • Bol upravený export údajov Zdravotné poisťovne – mesačný výkaz preddavkov na poistné pre poisťovňu Union. Ku dňu 3.6.2015 zaviedla poisťovňa novú verziu systému internetovej stránky. Uvedená zmena priniesla aj zmeny v štruktúre mesačného výkazu, ktoré neboli vopred avizované a neboli ani nevyhnutné keďže Úrad pre dohľad nad zdravonými poisťovňami žiadne zmeny štruktúr nevykonal. Uvedené zmeny však skomplikovali situáciu mnohým používateľom, ktorí odosielali výkazy po dátume zavedenia nového systému.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB