Ako sa z predavačiek fakturantky stali

Ak ste platiteľom DPH a nakupujete materiál alebo tovar v maloobchode, odpočítať DPH z týchto pokladničných dokladov môže byť podľa novely zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2018 problém. Tovary, ktorých sa táto zákonná úprava týka, určuje colný sadzobník – kapitoly 10 (obilniny) a 12 (olejnaté semená …), 72 (železo, oceľ), 7301, 7308 a 7314 (predmety zo železa a ocele). Môže ísť o kovové dvierka, pletivo na plot, závitovú tyč, sadrokartónové profily a pod.

Ešte väčší problém vzniká prevádzkovateľom obchodov, ktoré predávajú materiál alebo tovar tak koncovým zákazníkom, ako aj firemným zákazníkom (platiteľom DPH). Uvedené komplikácie má na svedomí § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona, ktorý zrušil limit za dodanie takýchto tovarov od výšky 5000,- EUR inému platiteľovi DPH v nulovej sadzbe (teda bez DPH) – viac informácií je možné získať v našom článku Prenesenie daňovej povinnosti v roku 2018.

Predaj na pokladnici

Ak je zákazník platiteľom DPH, obsluha pokladnice musí predať daný tovar s nulovou sadzbou DPH. V opačnom prípade (ak vystaví doklad s DPH) si zákazník (odberateľ) nebude môcť pri zaevidovaní takéhoto dokladu do nákladov odpočítať DPH (ako to robil doposiaľ bežne).

Predávať na pokladnici položku koncovým zákazníkom s bežnou sadzbou dane, a tú istú položku firemným zákazníkom (platiteľom DPH) s nulovou sadzbou je však spravidla technickým problémom, keďže to pokladnica jednoducho neumožňuje. Na doklade by navyše pri dotknutých položkách musel byť uvedený aj text Prenesenie daňovej povinnosti, ako aj firemné údaje zákazníka (zjednodušený daňový doklad). Keďže zákonodarca na tieto technické problémy akosi pozabudol, obsluhe pokladnice neostane nič iné, len vystaviť faktúru a platbu na pokladnici vykonať ako úhradu faktúry.

Ako na to v OBERON-e

Aby bol na Pokladnici OBERON zachovaný rovnaký spôsob predaja tak koncovým, ako aj firemným zákazníkom, v podstate je možné používať pokladnicu ako doposiaľ. Pri ukončení predaja sa však nebude tlačiť bežný daňový doklad, ale niekoľkými klikmi sa z neuzatvoreného pokladničného dokladu vytvorí faktúra. Ak by sa na doklade nenachádzala žiadna položka s nulovou sadzbou DPH (prenesenie daňovej povinnosti), firemnému zákazníkovi sa môže vystaviť bežný daňový doklad.

Obrázok č. 1: Pokladnica OBERON s automatickým doplnením prenesenej daňovej povinnosti

Obrázok č. 2: Vytvorenie faktúry na pokladnici cez tlačidlo Ďalšie možnosti

Obrázok č. 3: Faktúra vytvorená z neuzatvoreného dokladu (otvoreného účtu na pokladnici)

Obrázok č. 4: Kniha evidencie DPH – faktúra rozúčtovaná podľa prenesenia daňovej povinnosti

Podmienkou takéhoto postupu je na pokladnici zadať obchodného partnera (teda firemného zákazníka) ihneď na začiatku predaja – ak bude na doklade tovar z colného sadzobníka a s prenesenou daňovou povinnosťou, OBERON neumožní vytlačiť bežný daňový doklad (obsluha bude informovaná o potrebe vystaviť faktúru).

Aj keď by v niektorých prípadoch fiškálna pokladnica mohla spĺňať technické požiadavky na vystavovanie dokladov s DPH a firemným zákazníkom bez DPH, z hľadiska zložitosti účtovania tržby a tvorby kontrolného výkazu je takýto postup administratívne príliš náročný, ba v mnohých prípadoch až nemožný.

Budú môcť konečne aj bežní zákazníci nakupovať tovar bez DPH ?

Sen nakupovať  „bez DPH“ sa tak trochu priblížil aj bežnému zákazníkovi. Nakúpiť pletivo a stĺpiky na nový plot bez DPH podľa novely zákona o DPH je možné, ak zákazník presvedčí obsluhu pokladnice, že daný tovar nakupuje pre firmu (napr. ako zamestnanec). Obsluha pokladnice musí byť veľmi ostražitá – ak vystaví doklad bez DPH, zákazník ako platiteľ DPH to musí uviesť v kontrolnom výkaze. Ak to niekto pri nákupe zneužije, kontrolný výkaz to odhalí – zodpovednosť za vystavenie nesprávneho dokladu je však na strane obchodníka.

Odkedy budú môcť používatelia vystavovať na Pokladnici OBERON faktúry?

Táto funkcia je v systéme OBERON dostupná od verzie Január/2018 SP1.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB