Blokované výkazy do SP bude možné zasielať

Vážení požívatelia,

v nadväznosti na náš predchádzajúci oznam o blokovaných výkazoch do Sociálnej poisťovne Vám oznamujeme, že dňa 23.04.2020 boli zverejnené nové XSD schémy pre súbory XML v štruktúre platnej pre odosielanie údajov za obdobie od 04/2020. Podľa informácií na stránkach Sociálnej poisťovne bude možné odosielať údaje Mesačného výkazu poistného a príspevkov a Výkazu poistného a príspevkov za obdobie 04/2020 najskôr 28.4.2020.

Zverejnené štruktúry boli do systému OBERON implementované a vydané dňa 24.04.2020 v aktualizovanej verzii Apríl/2020 SP1.

Tím EXALOGIC


Vážení používatelia,

dovoľte nám upozorniť Vás, že od 14.04.2020 bola zablokovaná možnosť odoslania mesačných výkazov poistného a príspevkov (MV) a výkazov poistného a príspevkov (VP) do Sociálnej poisťovne z dôvodu aktualizácie XML schém na strane poisťovne. Výkazy nie je možné zadávať ani manuálne priamo na internetových stránkach Sociálnej poisťovne. Týka sa to výkazov poistného a príspevkov ktoré sú odosielané v aktuálnom období 04/2020.

Vývoj situácie sledujeme a budeme reagovať na informácie zverejňované na portáli Sociálnej poisťovne. Okamžite po zverejnení budú nové schémy zapracované do programu a vzápätí bude vydaná nová verzia OBERON-u.

Citujeme text oznamu na webovej stránke Sociálnej poisťovne:

Blokácia MV a VP za obdobie 04/2020

(14.04.2020)

Mesačné výkazy poistného a príspevkov (MV) a výkazy poistného a príspevkov (VP), ktoré majú na titulnej strane obdobie 04/2020 budú z dôvodu novely zákona o sociálnom poistení „mestskí policajti“ v novej štruktúre. Uvedené sa týka ako XML importu tak aj manuálneho vstupu. Do nasadenia novej štruktúry sú takéto MV a VP blokované a nie je možné ich uložiť, resp. vytvoriť.
Predpoklad nasadenia novej štruktúry je najneskôr koncom apríla 2020.

Tím EXALOGIC

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB