Chyba Windows opravená

Chybné aktualizácie systému Windows z januára 2019, ktoré mnohým našim používateľom spôsobili nemalé problémy, sú už minulosťou. Dňa 12.02.2019 firma Microsoft vydala opravnú aktualizáciu, v ktorej bola chyba odstránená. Oznam o tom zverejnila na svojej webovej stránke.

Chyba sa prejavovala pri súborovej databáze Microsoft Access (súbor s príponou MDB). Chybné aktualizácie spôsobovali nefunkčnosť databázového stroja, ktorý pristupuje k tejto súborovej databáze. Problém sa prejavoval nefunkčnosťou hardvérového kľúča (pri multilicencii), prípadne aj pri transportoch údajov.

Napriek opravenej chybe po nainštalovaní februárovej aktualizácie systému Windows používateľom OBERON-u odporúčame prejsť na vyššiu verziu súborovej databázy (Microsoft Access 2003). Postupovať je potrebné podľa nasledujúceho návodu.

Postup prechodu na vyššiu verziu súborovej databázy

1. Zálohovanie databázy – vykonajte zálohu aktuálnej databázy, prípadne všetkých databáz (v prípade účtovných firiem). V prípade jednej účtovnej jednotky je možné použiť manuálne zálohovanie dostupné v ponuke Servis, Zálohovanie údajov. V prípade vyššieho počtu databáz použite automatické zálohovanie. Inou možnosťou je jednoduché skopírovanie databázy/databáz na záložné médium pomocou súborového manažéra (Prieskumník Windows, Total Commander… ).

2. Inštalácia Aktualizácií zabezpečenia operačného systému Windows – uistite sa, že máte nainštalovanú opravnú verziu zo dňa 12.02.2019 a nasl.

3. Inštalácia novej verzie OBERON-u (Február/2019 a nasl.).

4. Konverzia na novú verziu databázy – pred samotnom konverziou je potrebné vyskúšať, či je danú firmu možné otvoriť. Ak firmu otvoriť nie je možné, konverziu nevykonajte – databáza je poškodená a je ju nutné obnoviť zo zálohy! Ak otvorenie firmy, prípadne transformácia databázy do novšej verzie OBERON-u skončí bez chýb, môžete pristúpiť k samotnému prevodu databázy do verzie MS Access 2003, a to funkciou Údržba databázy Microsoft Access, prípadne funkciou Prevod do novej databázy. Pre účtovné firmy s vyšším počtom databáz pribudol nový sprievodca Hromadná údržba databáz Microsoft Access. Obe voľby sú dostupné v ponuke OBERON, Otvorenie agendy firmy, tlačidlo Možnosti.

Obrázok č. 1 Údržba databázy Microsoft Access

Oranžovou farbou sú zvýraznené databázy (firmy), ktoré používajú pôvodnú verziu súborovej databázy Microsoft Access a ktoré je potrebné konvertovať na vyššiu verziu súborovej databázy.

Obrázok č. 2 Databáza po prechode na vyššiu verziu súborovej databázy

5. Nastavenie zálohovania – po konverzii je potrebné nastaviť automatické zálohovanie (odporúčame nastaviť zálohovanie na dennej báze).

Alternatívou je SQL server

Súborová databáza Microsoft Access je vhodná pri používaní najmä na jednom počítači. I keď z technického hľadiska ju môžu používať viacerí používatelia v sieti, v súčasnosti existujú optimálnejšie riešenia, a to použitie SQL servera. Hoci je toto riešenie na správu o niečo náročnejšie, poskytuje lepší výkon (rýchlejšie odozvy) a najmä vyššiu bezpečnosť, a to za porovnateľné náklady, ako súborová databáza. Napríklad SQL server MariaDB je open source riešením, ktoré je možné získať zdarma. Odporúčame obrátiť sa na svojho servisného technika, ktorý vám poskytne najlepšie riešenie podľa vašich potrieb a požiadaviek.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB