UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

eKasa PANDORA so zníženou cenou!

Už od roku 2020 môžu podnikatelia, ktorí používajú modul Pokladnica OBERON, využívať fiškálne zariadenie eKasa PANDORA od firmy EXALOGIC. Počas tohto obdobia sa zariadenie stáva čoraz obľúbenejším, a to nielen pre svoju spoľahlivosť a expresnú tlač pokladničných dokladov, ale aj pre celý rad ďalších atraktívnych vlastností. Po nútenom zvýšení ceny tohto zariadenia pre drastické zvýšenie cien komponentov na výrobu nových zariadení v dôsledku čipovej krízy teraz prichádzame s dobrou správou. V snahe dosiahnuť čo najpriaznivejšiu cenu zariadenia firma EXALOGIC pristúpila k náhrade mikropočítača, ktorý je súčasťou zariadenia. Po úspešnej certifikácii na Finančnej správe SR v auguste tohto roku a súvisiacom redizajne prichádza teraz s novou, výrazne zníženou cenou.

Za málo peňazí veľa muziky

Napriek zníženiu ceny eKasa PANDORA kvalitatívne zostáva tým istým komplexným certifikovaným pokladničným riešením, ako predtým. Samozrejmosťou je implementácia všetkých legislatívou určených funkcií  (aktualizácie PPEKK) zdarma, ako tomu bolo napr. pri jednej z posledných zmien – zaokrúhľovaní pri platbách v hotovosti. Veľkou výhodou oproti konkurenčným riešeniam je skutočnosť, že tak eKasa PANDORA ako hardvérové zariadenie, ako aj nadstavbový pokladničný systém (Pokladnica OBERON) sú od toho istého dodávateľa. V prípade potreby tak stačí kontaktovať jednu firmu.

Fiškálna tlačiareň

Pripomeňme si, že eKasa PANDORA predstavuje certifikovanú fiškálnu tlačiareň, ktorá v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Počítač sa pritom nezmení na jednoúčelové zariadenie určené len na predaj, ale je ho možné naďalej využívať aj na iné činnosti (ako bez fiškálnej tlačiarne), a to aj paralelne popri predaji na pokladnici.

Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA sa skladá zo softvéru eKasa PANDORA PPEKK, chráneného dátového úložiska eKasa PANDORA CHDÚ a tlačiarne pokladničných dokladov EPSON TM-T20II alebo inej s ňou kompatibilnej tlačiarne (nevyhnutná podpora tlače QR kódu). Zoznam podporovaných tlačiarní pokladničných dokladov je dostupný v Pomocníkovi OBERON.

Prečo sa rozhodnúť eKasa PANDORA?

 • Pokladnica aj softvér od jedného výrobcu – hardvérová pokladnica aj pokladničný softvér od firmy EXALOGIC, pri prípadných problémoch s hardvérom alebo softvérom voláte len jednému dodávateľovi.
 • Pokladničné riešenie aj pre prevádzky s vysokou kadenciou predaja – kapacita chráneného dátového úložiska až 26 GB (1,6 mil. dokladov, t. j. napr. 15 rokov pri 300 dokladoch/deň).
 • Expresná tlač pokladničných dokladov – začiatok tlače pokladničného dokladu po prvej sekunde.
 • Plnohodnotné zdieľanie pokladnice – tlač pokladničných dokladov z viacerých počítačov na jednej fiškálnej tlačiarni.
 • Podpora pripojiteľných zariadení – zákaznícke displeje, elektronické váhy, platobné POS terminály, snímače čiarových kódov, pokladničné zásuvky, bonovacie tlačiarne/monitory atď.
 • Všetky typy uzávierok – podpora všetkých typov uzávierok – dennej, prehľadovej aj intervalovej.
 • Kumulované obraty podľa typov platieb – tlač kumulovaných obratov v dennej uzávierke podľa stavu na serveri finančnej správy v členení podľa typov platieb s možnosťou ich nulovania.
 • Tlač neodoslaných dátových správ (súhrn) – tlač súhrnného prehľadu neodoslaných dátových správ do systému eKasa s uvedením času od neodoslania prvého dokladu.
 • Aktualizácia PPEKK v cene zariadenia – všetky aktualizácie pokladničného programu eKasa klient zdarma.
 • Sieť zmluvných partnerov – inštalácia a podpora pomocou širokej siete servisných stredísk po celom území Slovenska.
 • Ovládač EXALOGIC CashRegister Manager je súčasťou štandardnej inštalácie OBERON-u – nie je ho potrebné inštalovať zvlášť.
 • Variabilná veľkosť riadka – pri krátkom názve položky sa tlačí názov, množstvo a cena v jednom riadku, pri dlhšom názve sa text automaticky zarovnáva na viacerých riadkoch, čo znižuje spotrebu papiera na tlač.

Objednávka zariadenia

V prípade záujmu si môžete fiškálnu tlačiareň eKasa PANDORA objednať v našom internetovom obchode EXALOGIC e-shop alebo prostredníctvom našich zmluvných partnerov, ktorých služby môžete využiť aj pri inštalácii a nastavení zariadenia.

Prejsť na stránku e-shopu a pozrieť si novú cenu fiškálneho zariadenia eKasa PANDORA môžete kliknutím na tento odkaz.

Ďalšie informácie o zariadení získate na webovej stránke eKasa PANDORA a v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB