UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Kalkulačka v OBERON-e

Popri iných dlhodobejších projektoch si oddelenie vývoja firmy EXALOGIC našlo čas aj na implementáciu ďalšej zaujímavej vlastnosti do účtovného systému OBERON – kalkulačky (dostupná od testovacej verzie Jún 2020/Beta3). Nejde pritom o samostatnú aplikáciu, ale o nástroj, ktorý je integrálne prepojený priamo s príslušnými poľami programu. Kde všade je tento prvok dostupný, aké funkcie obsahuje a ako vám môže uľahčiť prácu sa v stručnom prehľade dozviete v tomto článku.

Kde kalkulačku nájdem?

Kalkulačka v OBERON-e je dostupná v každom textovom poli, ktoré je určené na zadávanie čísel. Sú to napríklad polia na zadanie Množstva alebo Ceny v rôznych dokladoch (príjemkach, výdajkách, faktúrach a pod.).

Ktoré funkcie sú dostupné?

Dostupnými funkciami sú sčítanie (+), odčítanie (-), násobenie (*) a delenie (/). Tieto operácie je možné vykonávať tak s celými číselnými hodnotami, ako ak s hodnotami s desatinnou čiarkou.

Kde môžem kalkulačku využiť?

V programe OBERON – Agenda firmy je možné kalkulačku využiť napríklad pri príjme tovaru do skladu či jeho výdaji zo skladu. Iným príkladom sú doklady v Knihe pohľadávok a Knihe záväzkov, či iných evidenciách, ktoré obsahujú doklady s poľami na zadanie číselných hodnôt.

Ak sa napríklad na sklad prijíma vážený tovar (zemiaky, citróny, korenie a pod.) v baleniach s rôznou váhou, pri zadávaní množstva v príjemke je možné priamo v danom poli vypočítať celkové množstvo prijímaného tovaru. V prípade, že prijímame 45 kusov 2,5-kilogramových balení zemiakov, do poľa množstvo zadáme 45*2,5 a do príjemky sa pri presune kurzora do ďalšieho poľa automaticky doplní výsledný údaj (112,5 kg).

Podobne môžeme postupovať pri cenách. Ak je celková cena za tovar napríklad 92 eur a prijímame ho v 25-kilogramových baleniach, v príslušnom poli si ľahko vypočítame cenu za mernú jednotku – v tomto prípade 95/25=3,68 eur.

V module Účtovníctvo je zas možné kalkulačku využiť napríklad v prípade, že potrebujeme rýchlo zistiť sumu bez DPH.

Analogicky sa môžu použiť funkcie sčítanie a odčítanie. Napríklad v module Mzdy a dochádzka môžeme takto v prípade potreby ľahko sčítať/odčítať odpracované hodiny.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB