Kalkulačka v OBERON-e

Popri iných dlhodobejších projektoch si oddelenie vývoja firmy EXALOGIC našlo čas aj na implementáciu ďalšej zaujímavej vlastnosti do účtovného systému OBERON – kalkulačky (dostupná od testovacej verzie Jún 2020/Beta3). Nejde pritom o samostatnú aplikáciu, ale o nástroj, ktorý je integrálne prepojený priamo s príslušnými poľami programu. Kde všade je tento prvok dostupný, aké funkcie obsahuje a ako vám môže uľahčiť prácu sa v stručnom prehľade dozviete v tomto článku.

Kde kalkulačku nájdem?

Kalkulačka v OBERON-e je dostupná v každom textovom poli, ktoré je určené na zadávanie čísel. Sú to napríklad polia na zadanie Množstva alebo Ceny v rôznych dokladoch (príjemkach, výdajkách, faktúrach a pod.).

Ktoré funkcie sú dostupné?

Dostupnými funkciami sú sčítanie (+), odčítanie (-), násobenie (*) a delenie (/). Tieto operácie je možné vykonávať tak s celými číselnými hodnotami, ako ak s hodnotami s desatinnou čiarkou.

Kde môžem kalkulačku využiť?

V programe OBERON – Agenda firmy je možné kalkulačku využiť napríklad pri príjme tovaru do skladu či jeho výdaji zo skladu. Iným príkladom sú doklady v Knihe pohľadávok a Knihe záväzkov, či iných evidenciách, ktoré obsahujú doklady s poľami na zadanie číselných hodnôt.

Ak sa napríklad na sklad prijíma vážený tovar (zemiaky, citróny, korenie a pod.) v baleniach s rôznou váhou, pri zadávaní množstva v príjemke je možné priamo v danom poli vypočítať celkové množstvo prijímaného tovaru. V prípade, že prijímame 45 kusov 2,5-kilogramových balení zemiakov, do poľa množstvo zadáme 45*2,5 a do príjemky sa pri presune kurzora do ďalšieho poľa automaticky doplní výsledný údaj (112,5 kg).

Podobne môžeme postupovať pri cenách. Ak je celková cena za tovar napríklad 92 eur a prijímame ho v 25-kilogramových baleniach, v príslušnom poli si ľahko vypočítame cenu za mernú jednotku – v tomto prípade 95/25=3,68 eur.

V module Účtovníctvo je zas možné kalkulačku využiť napríklad v prípade, že potrebujeme rýchlo zistiť sumu bez DPH.

Analogicky sa môžu použiť funkcie sčítanie a odčítanie. Napríklad v module Mzdy a dochádzka môžeme takto v prípade potreby ľahko sčítať/odčítať odpracované hodiny.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Evidencia zápočtov

Mobilný čašník LUKUL

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

ASTON - príjemky/výdajky

Registratúra

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close