Nefunkčný OBERON po aktualizácii Windows

Aktualizácie systému Windows z januára 2019 viacerým našim používateľom spôsobili nemalé problémy. Ide o chybu, o ktorej firma Microsoft vie a podľa informácie na svojej webovej stránke pracuje na jej odstránení.

Kým nebude chyba v operačnom systéme Windows odstránená, pristúpili sme k dočasnému riešeniu situácie popísanom v tomto článku.

Dočasné riešenie vzniknutej situácie

V prípade, že vám OBERON hlási chybu pri spustení (Obrázok č. 1 a Obrázok č. 2), chyba je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobená nainštalovaním najnovšej aktualizácie systému Windows (od 9.1.2019 a z nasledujúcich dní). Chyba sa prejavuje pri súborovej databáze Microsoft Access (súbor s príponou MDB), teda nie pri SQL databázach. Aktualizácia spôsobí nefunkčnosť databázového stroja, ktorý pristupuje k tejto súborovej databáze. Problém sa prejavuje nefunkčnosťou hardvérového kľúča (pri multilicencii), prípadne aj pri transportoch údajov.

Obrázok č. 1: Chybové hlásenie

Obrázok č. 2: Chybové hlásenie po inštalácii verzie OBERON-u Január/2019

Riešenie 1

Na vyriešenie vzniknutého problému môžete použiť  súbor s označením Microsoft Access 97 Fix, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke. Toto riešenie použite, keď máte aktualizácie systému Windows povolené a posledné aktualizácie aj nainštalované!

Toto riešenie po nainštalovaní aktualizácie systému Windows nahradí chybný súbor pôvodným.

Súbor vo formáte .zip je potrebné extrahovať a ako správca spustiť nasledujúci súbor:

 • RunMeAsAdministrator.bat – opraví chybu bez ohľadu na chybné aktualizácie.

Ak by z akýchkoľvek dôvodov tento postup problém nevyriešil, pristúpte k riešeniu podľa nasledujúceho bodu (Riešenie 2).

Riešenie 2

Kým dodávateľ systému Windows (firma Microsoft) nevyrieši daný problém, je potrebné odinštalovať zo systému Windows nasledujúce Aktualizácie zabezpečenia pre Microsoft Windows (v závislosti od verzie):

Windows 10 version 1809 – KB4480116
Windows 10 version 1803 – KB4480966
Windows 10 version 1709 – KB4480978
Windows 10 version 1703 – KB4480973
Windows 10 version 1607 – KB4480961

Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 – KB4480963

Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1 – KB4480970

V niektorých prípadoch stačí odinštalovať len najnovšiu Aktualizáciu zabezpečenia pre Microsoft Windows.

V žiadnom prípade nespúšťajte servisné funkcie v systéme OBERON Údržba databázy alebo Prevod do novej databázy!

Viac informácií o uvedenej aktualizácii môžete získať na webovej stránke firmy Microsoft.

UPOZORNENIE: V prvom rade je potrebné zabezpečiť, aby sa uvedené aktualizácie opäť nenainštalovali.

Vypnutie aktualizácií

1. Kliknite na ikonu Štart a začnite písať Services. Následne kliknite na zobrazenú ponuku Services.

2. V zozname vyhľadajte položku Windows Update, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte Vlastnosti.

3. V záložke General nastavte Startup type na Disabled.

4. V záložke Recovery nastavte First failure na Take no action.

Postup odinštalovania aktualizácie

Uvedený postup je určený pre Windows 10. Na iných systémoch Windows je potrebné postupovať analogicky.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Štart a vyberte položku Nastavenia.
 2. Stlačte Aktualizácie a zabezpečenia. Otvorí sa Windows Update.
 3. Zvoľte Zobraziť históriu aktualizácií.
 4. Zvoľte Odinštalovať aktualizácie.
 5. Vyberte aktualizáciu a stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte Odinštalovať.
 6. Po odinštalovaní reštartujte počítač.

Automatické vypnutie/zapnutie a odinštalovanie aktualizácie

Na automatické odinštalovanie aktualizácií systému Windows môžete využiť dávkový súbor na automatické odinštalovanie chybných aktualizácií OBERON Fix, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke.

Súbor vo formáte .zip je potrebné extrahovať a ako správca spustiť nasledujúce súbory podľa preferencií:

 • vypnutie_aktualizacii.bat – vypne Windows Update na všetkých verziách,
 • Oberon_Fix_W7.bat – automaticky odinštaluje chybné aktualizácie na Windows 7,
 • Oberon_Fix_W8_W10.bat – odinštaluje chybné aktualizácie na Windows 8, 8.1, 10 – je potrebné potvrdiť odinštalovanie (kliknúť na „ÁNO“),
 • zapnutie_aktualizacii.bat – zapne Windows Update na všetkých verziách.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB