Nová verzia – Jún/2016

verzia_oberon_thumb_transDňa 21.06.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Jún/2016. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Apríl/2016.

OBERON

 • Veľkosť písma zobrazovania údajov – zmena veľkosti zobrazovaných údajov v jednotlivých knihách (typu/veľkosti písma) bola vylepšená – pri zmene veľkosti písma sa automaticky nastaví aj výška riadkov a šírka stĺpcov.
 • Prílohy k dokladom – k dokladom ako faktúra, výdajka, príjemka, objednávka pribudla možnosť pripojiť ľubovoľnú prílohu (pripojený dokument). Podobne je to možné aj v evidencii Obchodní partneri.
 • Odoslať e-mail – v hlavnej ponuke programu, v ponuke OBERON pribudla položka Odoslať e-mail. Tu je možné definovať rôzne predlohy (ktoré sa nevzťahujú na konkrétny doklad) a tak rýchlo vytvoriť danú správu.

Účtovníctvo

 • Import bankových výpisov – pribudol nový formát bankového výpisu ČSOB Internetbanking [TXT].

Sklad

 • Objednávky prijaté – objednávky prijaté a ponuky majú rozdielny číselný rad (pôvodne rovnaký). Pribudla možnosť vytvoriť z ponuky objednávku (pôvodne sa menil len typ dokladu, teraz sa vytvorí nový doklad).
 • Objednávky – pribudla možnosť do dokladu vložiť aj neskladové položky (pôvodne len skladové položky). Skladové a neskladové položky je možné v doklade aj kombinovať.

CRM a registratúra

 • Kalendár udalostí – pribudlo prepojenie s Google kalendárom. Udalosť zadaná v OBERON-e sa automaticky exportuje do Googla kalendára, prípadne aj naopak – udalosť zadaná v Googli kalendári sa zapíše do OBERON-u. Konektor sa inštaluje samostatne pomocou Správcu doplnkov.
 • Registratúra – v súvislosti so zahájeným certifikačným procesom tohto modulu bolo vykonaných množstvo drobných zmien a vylepšení.

Pokladnica OBERON

 • Podpora novej fiškálnej tlačiarne – pribudla podpora fiškálnej tlačiarne FiscalPro Verifone. Zaujímavou prednosťou tohto zariadenia je, že zároveň plní aj funkciu platobného terminálu.
 • Elcom E-Fox – pribudla podpora komunikácie pomocou sériového portu (pôvodne len USB). Týmto je možné vyriešiť komunikačné problémy s odpájaním USB portov v systéme Windows.
 • Zobraziť výnos – pribudlo nové tlačidlo Zobraziť výnos. Vo veľkoobchodnej pokladnici sa zobrazí automaticky, v maloobchodnej a reštauračnej pokladnici sa vo východzom nastavení nezobrazuje. V prípade potreby je možné obsluhe pokladnice v právach používateľov obmedziť prístup k tomuto tlačidlu.
 • Čiarový kód – bol doplnený do otvoreného účtu (ďalší stĺpec), podobne aj do evidencie Pokladničné doklady.
 • Vernostný systém – boli rozšírené nastavenia vernostného systému. Je možné nastaviť miesto (pomenovanie) vzniku transakcie. V prípade kumulovania benefitov je možné nastaviť, aby sa nezobrazoval formulár s výberom vernostnej karty, podobne tak aj pri čerpaní benefitov.
 • Zmena veľkosti písma – v obrazovke predaja je možné nastaviť veľkosť (font) písma položiek dokladu.
 • Vážené čiarové kódy – pridanie prefixu váženého kódu EAN13 – Prefix 26  (pôvodne 27-29).

Hotelová recepcia

 • Iné záznamy – vo formulároch Rezerácia, Ubytovanie, Poskytované služby pribudla nová záložka Iné záznamy – umožňuje k záznamu zapísať ľubovoľne dlhú poznámku (aj ako formátovaný HTML text).
 • Komunikácia s AvailPro – bola vylepšená komunikácia s on-line rezervačným systémom AvailPro (Smart Channel Manager).
 • Dverové zámky SALTO – pribudla možnosť vybrať ďalšie autorizácie na prístupovú kartu, napr. možnosť spustenia klimatizácie na izbe, prístup do garáže a podobne.

OBERON pre PDA

 • Kontrola cien – v aplikácii Inventory Terminal v režime kontroly cien pribudla podpora zobrazovania akciových cien (pôvodne len bežných cien uvedených na skladovej karte).
 • Skladová evidencia pre PDA – pribudla on-lina komunikácia s OBERON-om (pomocou webových služieb). Do PDA zariadenia je možné jednoducho naimportovať skladové položky, po vytvorení objednávky je možné do OBERON-u ihneď zaslať vytvorenú objednávku. Vytvorenú objednávku je potom možné vyfakturovať, vytvoriť len výdajku, prípadne priamo vyúčtovať na Pokladnici OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB