Nová verzia – Apríl/2016

verzia_oberon_thumb_transDňa 07.04.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Apríl/2016. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2016 SP2.

OBERON

 • Zasielanie e-mailov – e-mailové predlohy boli rozšírené o možnosť vložiť do textu e-mailu aj položky dokladu vo forme tabuľky, napr. položky faktúry, objednávky, ponuky a podobne. Pre vloženie položiek do predlohy e-mailu sa používa samostatná premenná, pričom formát tabuľky, prípadne farbu je možné nastaviť. Viac v článku Tipy a triky – OBERON napíše emaily za vás.
 • Viaceré používateľské účty jedného SQL servera – pribudla podpora viacerých používateľkých účtov jedného SQL servera na jednom počítači. Dôvodom je používanie OBERON-u s pripájaním na databázy umiestnené v cloude, kedy každá databáza má vlastné prihlasovanie meno a heslo, napr. pre hosting fy. WebSupport.

Účtovníctvo

 • Kontrolný výkaz DPH – od 1.4.2016 nastala legislatívna zmena v sekcii B3. Ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie viac ako 3 000 € (t.j. doklady v celkovej výške viac ako cca 15 000 €),  príjemca plnenia, ktorý má o prijatom tovare alebo službe zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, uvádza celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane podľa identifikačného čísla pre DPH v sekcii B.3.2. Ak je odpočítaná daň nižšia ako 3000€, uvádza sa ako doposiaľ len jeden riadok, avšak v sekcii B.3.1.
  Zmena vo výkaze sa prvýkrát uplatní pri podávaní kontrolného výkazu za obdobie 04/2016 (pri mesačnom plátcovi DPH), alebo za II. štvťrok (pri štvrťročnom plátcovi DPH).
 • Inventarizačný stav účtov – v účtovnom denníku pribudol nový tlačový výstup Inventarizačný stav účtov.
 • Import bankového výpisu (VÚB banka) – bol upravený import bankového výpisu VÚB banky vo formáte Homebanking XML.
 • Príkaz na úhradu (FIO banka) – bol upravený príkaz na úhradu, kde FIO banka vyžaduje SWIFT kód v 13-miestnom formáte.

Sklad

 • Nový tlačový výstup v skladových pohyboch – pribudol nový tlačový výstup Skladové pohyby (sumárne skupiny obchodných partnerov, mesiace, karty).
 • Úprava tlačových výstupov pre dlhé názvy odberateľov- boli upravené dokladové tlačové výstupy faktúr, výdajok, objednávok, kde bol odstránený problém s príliš dlhým názvom odberateľa, napr. odberateľ Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Czeglédi Péter Református Gimnázium.

Hotelová recepcia

 • E-mailová predloha rezervácie – pribudla nová predloha rezervácie s kompletnou cenovou kalkuláciou.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB