Nová verzia OBERON-u August/2022

Dňa 08.08.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením August/2022. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2022. 

Účtovníctvo

  • Príkazy na úhradu – v evidencii Príkazy na úhradu pribudli tlačové výstupy (jednoduchý aj hromadný príkaz), ktoré obsahujú aj QR kód platby (PAY by square).

Mzdy a dochádzka

  • Daňový bonus – do programu boli zapracované nové výpočty daňového bonusu podľa aktuálnej legislatívnej úpravy platnej od 01.07.2022.
  • Mzdové predkontácie – pribudli nové typy mzdových predkontácií iného príjmu pre športovú činnosť dieťaťa a príjem oslobodený od dane podľa §5 ods. 7 písm. o).
  • Potvrdenie o príjme – bol aktualizovaný vzor potvrdenia o príjme vzhľadom na zmeny súvisiace s daňovým bonusom.

Skladová evidencia

  • Výrobky, Receptúry – pribudla možnosť zotriediť položky zloženia výrobku, receptúry alebo sady.
  • Rozdeľovanie výdajky – vo formulári Výdajka (tlačidlo Možnosti) pribudla funkcia, ktorá umožňuje už vytvorenú výdajku rozdeliť – po zadaní množstiev, ktoré sa majú presunúť do novej výdajky sa z aktuálnej výdajky množstvá upravia a presunú sa do novej.
  • Zaokrúhlenie predajnej ceny – na skladovej karte pribudlo nastavenie zaokrúhľovania predajnej ceny danej položky na 5 eurocentov nahor.
  • Kniha tržieb – do evidencie tržieb pribudlo pole Zaokrúhlenie hotovosti. Obsahuje kumulatívne zaokrúhlenia prijatej tržby v hotovosti. Bolo doplnené automatické zaúčtovanie tohto zaokrúhlenia.
  • Výpočet zľavy – na dokladoch bol upravený výpočet zľavy, keď sa celková suma za položku po zľave zaokrúhľuje na 5 eurocentov matematicky (sumy od 10 do 20 €). Sumy vyššie ako 20 € sa zaokrúhľujú na 10 eurocentov matematicky.

Hotelová recepcia

  • D-EDGE – v manažéri rezervačných kanálov D-EDGE bolo pri zapísaní prijatej rezervácie ubytovania vylepšené priradenie izby. Ak nastane overbooking, priradí sa izba, ktorá je voľná v deň príchodu (pôvodne sa priradila prvá izba daného typu v zozname izieb).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB