Nová verzia OBERON-u December/2023

Dňa 18.12.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením December/2023. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii November/2023.

OBERON

  • Snímač čiarových kódov – bola vylepšená komunikácia so snímačmi s USB rozhraním, ktoré emulujú sériový port – po „uspaní“ USB portu a jeho následnom aktivovaní sa komunikácia nie vždy korektne obnovila.

Účtovníctvo

  • Multilicencia – boli upravené počty záznamov, ktoré umožňuje multilicencia spracovávať – v peňažnom denníku z pôvodných 2 000 na 5 000 záznamov, v účtovnom denníku z pôvodných 5 000 na 10 000 záznamov za účtovný rok. Viac informácií získate v článku Oznam pre používateľov multilicencie.
  • Účtovná osnova – bola upravená účtovná osnova pre neziskové organizácie – pri účte 383 (Výdavky budúcich období) bolo zmenené smerovanie na riadok 101 účtovnej závierky a pri účte 384 (Výnosy budúcich období) bola pridaná možnosť voľby riadka 103 účtovnej závierky.

Pokladnica OBERON

  • Platobný terminál Teya – pribudla podpora nového platobného terminálu od firmy Teya Solutions Ltd. Viac informácie nájdete na stránke Platobný terminál Teya.
  • Zrušenie príznaku platobnej transakcie – na otvorenom účte (alebo pri priamom predaji) pribudla možnosť v odôvodnených prípadoch zrušiť príznak platobnej transakcie, ak bola vykonaná korektne, avšak došlo k problému pri zaevidovaní (vytlačení) dokladu.
  • eKasa PANDORA – bola aktualizovaná certifikovaná časť eKasa PANDORA (verzia 2.1.0) – bol odstránený problém s časom odozvy pri zaplnení CHDÚ veľkým počtom dokladov (rádovo stovky tisíc). Po nainštalovaní tejto verzie OBERON-u je nevyhnutné aktualizovať firmvér CHDÚ. Viac informácií je možné získať v téme Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA – aktualizácia firmvéru.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov