Nová verzia OBERON-u Február/2023

Dňa 01.02.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2023. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2023.

Mzdy a dochádzka

 • Mesačný výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie – bol aktualizovaný formát exportu pre rok 2023.
 • Mesačný výkaz poistného na sociálne poistenie – bol aktualizovaný formát exportu pre rok 2023.
 • Výkaz poistného a príspevkov na sociálne poistenie – bol aktualizovaný formát exportu pre rok 2023.
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – bolo aktualizované ročné zúčtovanie preddavkov na daň (platné pre rok 2022).
 • Nový dokument pracovníka – pribudla možnosť vytvorenia nového dokumentu Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní dopočtu do minimálnej sumy preddavku poistného.
 • Nová mzdová zložka – pribudla nová mzdová zložka Neuplatnenie dopočtu do minimálnej sumy poistného. Zložku je možné pridať do zoznamu mzdových zložiek pri pracovnom pomere.
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania – bola aktualizovaná žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane (za rok 2022).
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň – bolo aktualizované ročné zúčtovanie preddavkov na daň (platné pre rok 2022).
 • Sadzby a legislatíva na rok 2023 – boli vykonané legislatívne úpravy platné od 1.1.2023, t. j. na tejto verzii bude možné spracovať mzdy za 01/2023 (s výnimkou minimálneho zdravotného odvodu).
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – bolo aktualizované ročné zúčtovanie preddavkov na daň (platné pre rok 2022).

Skladová evidencia

 • Číselník skladových skupín – v zozname (číselníku) skladových skupín pribudla možnosť rýchleho vyhľadávania.

Pokladnica OBERON

 • Prehľad tržieb – v tlačových výstupoch prehľadu tržieb (z evidencie Pokladničné doklady) pribudol stĺpec so zaokrúhlenou tržbou v hotovosti na 5 eurocentov.

Mobilná aplikácia ASTON

 • Príjemky – v mobilnej skladovej aplikácii ASTON pribudla evidencia Príjemky. Umožňuje vytvárať nové príjemky, upravovať ich, ako aj evidovať(kontrolovať) naskladnenosť príjemiek. Viac informácií je možné získať v téme ASTON – príjem do skladu.
 

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB