Nová verzia OBERON-u Január/2023 II

Dňa 23.01.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Január/2023 II. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2023.

Mzdy a dochádzka

 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania – bola aktualizovaná žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane (za rok 2022).
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň – bolo aktualizované ročné zúčtovanie preddavkov na daň (platné pre rok 2022).
 • Sadzby a legislatíva na rok 2023 – boli vykonané legislatívne úpravy platné od 1.1.2023, t. j. na tejto verzii bude možné spracovať mzdy za 01/2023 (s výnimkou minimálneho zdravotného odvodu).
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – bolo aktualizované ročné zúčtovanie preddavkov na daň (platné pre rok 2022).

Skladová evidencia

 • Číselník skladových skupín – v zozname (číselníku) skladových skupín pribudla možnosť rýchleho vyhľadávania.

Pokladnica OBERON

 • Prehľad tržieb – v tlačových výstupoch prehľadu tržieb (z evidencie Pokladničné doklady) pribudol stĺpec so zaokrúhlenou tržbou v hotovosti na 5 eurocentov.


Dňa 16.01.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Január/2023. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2022. 

Účtovníctvo

 • Daňové priznania k dani z príjmov – bolo implementované daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ B) a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 (platné od 01.01.2023).
 • Účet 258 – pribudol nový účet účtovnej osnovy, a to účet 258 Virtuálna mena – umožňuje evidovať kryptomeny.

Skladová evidencia

 • PrestaShop – pribudlo automatické vytvorenie výrobcov (značiek) podľa skladových kariet (produktov) zasielaných do internetového obchodu.
 • Prevodka a prepočet množstva – pri prevodke pribudla funkcia automatického prepočtu množstva podľa mernej jednotky, t. j. ak sa daný tovar eviduje v zdrojovom a cieľovom sklade v inej mernej jednotke.
 • ASTON – v mobilnej skladovej aplikácie ASTON pribudla v evidencii Výdajky funkcia vyskladnenia, ako aj kontrola kredit limitu.

Pokladnica OBERON

 • FiskalPRO – pri doklade typu vrátenie tovaru (záporný doklad) bolo upravené zasielanie čísla platidla. Ak OBERON nezaslal číslo platidla pre hotovosť, fiškálne zariadenie na dennej uzávierke nesprávne uvádzalo zostatok hotovosti.
 • Fiscal UNI – do zoznamu podporovaných zariadení pribudlo nové zariadenie typu Fiškálny modul. Ide o softvérový fiškálny modul, ktorý nahrádza českú EET (ktorá bola od 01.01.2023 zrušená).

CRM

 • E-mailové notifikácie – notifikácie zasielané automaticky z modulu CRM boli upravené do formátu HTML (pôvodne len čistý text). Aby sa nová šablóna uplatnila, je potrebné existujúce nastavenia upraviť a použiť tlačidlo Nastaviť predvolené predlohy.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov