UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u Júl/2021

Dňa 02.08.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2021. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2021. 

Účtovníctvo

  • One Stop Shop – v OBERON-e boli vykonané úpravy týkajúce sa platiteľov DPH, ktorí sa prihlásili do režimu One Stop Shop (OSS) – osobitná úprava dane (pôvodne MOSS). Ide o dodanie tovaru alebo služby do iného členského štátu EÚ spravidla konečnému zákazníkovi (neplatiteľovi DPH), napr. v slovenskom e-shope si objedná tovar zákazník z Čiech. Vtedy je účtovná jednotka povinná vystaviť daňový doklad (faktúru) so sadzbami DPH daného členského štátu EÚ, t.j. v našom príklade teda s českými sadzbami DPH. Viac informácií je možné získať v téme One Stop Shop.

Mzdy a dochádzka

  • Zaúčtovanie miezd – pribudla možnosť zaúčtovať (rozúčtovať) mzdy podľa čísla mzdovej predkontácie, napr. mzdovú zložku Iné zrážky je možné zaúčtovať podrobne podľa použitých mzdových predkontácií.
  • Daňový bonus – suma daňového bonusu bola pravená podľa platnej legislatívy.

Hotelová recepcia

  • Export grafického prehľadu – export grafického prehľadu izieb bol rozšírený o možnosť zobraziť ďalšie informácie o rezervácii (ubytovaní). Podrobné informácie sú dostupné aj v aplikácii OBERON Web.

Pokladnica OBERON

  • Váhy – pribudla možnosť použiť viac ako jednu váhu – v Pokladnici OBERON je vtedy potrebné nadefinovať nové tlačidlo Odvážiť s príslušným pomenovaním danej váhy.
  • Tlač zľavy – v nastaveniach pokladnice pribudlo nastavenie Pri položke tlačiť informáciu o poskytnutej zľave (predvolene je zapnuté). Ak bude daná možnosť vypnutá, percentuálna výška zľavy sa nebude tlačiť (doklad bude kratší).

Internetový obchod PrestaShop

  • One Stop Shop – boli vykonané úpravy pre režim DPH OSS, t.j. import objednávok so sadzbami DPH iného členského štátu EÚ.

Aplikácia LUKUL

  • Vylepšenia a opravy – boli vykonané drobné opravy a vylepšenia, ktoré zvyšujú stabilitu a rýchlosť aplikácie.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB