UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u Jún/2021

Dňa 15.06.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Jún/2021. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Máj/2021. 

Účtovníctvo

  • Otvorené pohľadávky a záväzky – v tlačových výstupoch pribudlo členenie faktúr podľa cudzích mien.

Aplikácia LUKUL

  • Donáška – pribudol režim donášky, t. j. možnosť zákazníka si objednať jedlo aj z domu s priamym prepojením na Pokladnicu OBERON. Objednávka zákazníka je ihneď zapísaná medzi donáškové účty. Vytlačenie na bonovacej tlačiarni sa môže vykonať ihneď, prípadne až po schválení obsluhou, viac informácií je možné získať v téme Aplikácia LUKUL – režim donášky.
  • Špecifikácia servírovania – pribudla možnosť pre každé jedlo alebo nápoj zadať špecifikáciu servírovania (formou textu uvádzaného na bonovacej tlačiarni), napr. pri nápojoch poznámka „Nechladené“, pri steaku úroveň prepečenia a pod.
  • Výpadky pripojenia – zlepšené automatické prihlasovanie aplikácie k webservisu po výpadku (strate) spojenia.
  • Zrýchlenie aplikácie – zrýchlenie aplikácie najmä na slabšom hardvéri.
  • Zrýchlené prepínanie záložiek – bolo zrýchlené prepínanie záložiek v aplikácii, ktoré bolo pomalšie hlavne na starších a menej výkonných zariadeniach.
  • Opravy – boli vykonané drobné opravy a vylepšenia, ktoré zvyšujú stabilitu aplikácie.

Pokladnica OBERON

  • Donáška – otvorené účty pokladnice boli rozšírené o donáškové účty (účty bez príslušnosti k stolu). Pri vytvorení nového donáškového účtu (objednávky) je možné jednoducho zadať údaje o zákazníkovi, jeho tel. číslo a adresu doručenia. Donáškové účty sa nachádzajú v ďalšej záložke pri bežných otvorených účtoch, je ich možné zadávať priamo v pokladnici alebo aj zákazníkom cez mobilnú aplikáciu LUKUL, viac informácií je možné získať v téme Aplikácia LUKUL – režim donášky.

CRM

  • Úlohy a udalosti – skutočne odpracovanú dobu je možné zadávať aj v minútach (pôvodne len v hodinách).

eKasa PANDORA

  • Nastavenie IP adresy – v ovládači EXALOGIC CashRegister Manager pribudla možnosť nastaviť IP adresu CHDÚ aj v prípade, keď nebolo automaticky detegované. To môže nastať v prípade, ak má nesprávne nastavenú predvolenú bránu (napr. nulovú alebo mimo adresného rozsahu aktuálnej podsiete).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB